สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศไม่ยากอย่างคิด!

ด้วยโลกในปัจจุบันการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายประกอบกับสินค้าบางชนิดในต่างประเทศมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อในประเทศไทยที่มีการบวกภาษีเพิ่มเข้าไปด้วยทำให้มีราคาที่แพงกว่าเดิม อีกทั้งสินค้าบางอย่างไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ทำให้การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศก็อาจจะเป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้

Continue reading

ต้นกำเนิดอาหารแห้ง

สินค้าที่เป็นที่นิยมในการขนส่งไปต่างประเทศคือ อาหารแห้ง เพราะเป็นอาหารที่ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะไปถึงมือผู้รับเมื่อไหร่ เนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้นาน อีกทั้งยังสามารถเอาไปดัดแปลงได้หลากหลายเมนู

Continue reading