บริการจัดทำเอกสารและเดินพิธีการศุลกากร
ขาเข้า และ ขาออก

บริการจัดทำเอกสารและเดินพิธีการศุลกากรขาเข้า และ ขาออก

ซีพีแอลให้ บริการจัดทำเอกสารและเดินพิธีการศุลกากร ขาเข้า และ ขาออก เช่น หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (CO), หนังสือรับรองการรมยาไม้, หนังสือรับรองปลอดศัตรูพืช, ใบอนุญาตส่งออกศิลปวัตถุหรือพระพุทธรูป, ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง และ ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาทำชิปปิ้ง เป็นผู้ให้ บริการจัดทำเอกสารและเดินพิธีการศุลกากร ขาเข้า และ ขาออก

เรื่องของการส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถปรึกษา CPLINTER ได้ในทุกเรื่องการขนส่ง ติดต่อสอบถามซีพีแอลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ

การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศ

เราให้บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งออก พร้อมเดินพิธีการศุลกากรขาออกจากประเทศไทย ให้กับท่าน

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบธรรมดา

(Certificate of Origin)

สำหรับรับรองว่า สินค้าที่จะส่งออกผลิตที่ประเทศไทย
เช่น สินค้าที่ทำจากผ้า สำหรับแนบสินค้าไปที่ประเทศปลายทางที่ต้องการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ค่าบริการ 1,000 บาทต่อชิปเม้นท์

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
สำหรับลดหน่อยภาษีปลายทาง

(Preferential Certificate of Origin)

สำหรับรับรองว่า สินค้าดังกล่าวผลิตที่ประเทศไทย
และสามารถลดหย่อนภาษีปลายทางได้

หนังสือรับรองการรมยาไม้

(Fumigation Certificate)

เราให้บริการรมยาสินค้าที่เป็นไม้ และออกหนังสือรับรองให้
มักใช้กับสินค้าที่ทำจากไม้ หรือสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ทำด้วยไม้ หนังสือหนังสือดังกล่าวสำหรับยืนยันว่า สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ได้รับการรมยาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชแล้วก่อนส่งออก

ค่าบริการ 1,500 บาท และ 3,500 บาทสำหรับส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

หนังสือรับรองปลอดศัตรูพืช

(Phytosanitary Certificate)

สำหรับการส่งออกพืชหรือผลิตผลจากพืชไปต่างประเทศ เพื่อรับรองว่า พืชหรือผลิตผลจากพืชดังกล่าว ปลอดศัตรูพืช
ค่าบริการ 4,000 บาทต่อชิปเม้นท์

ใบอนุญาตส่งศิลปวัตถุหรือพระพุทธรูป
ออกจากประเทศไทย

(Antique Export Licenses)

สำหรับการส่งออกศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ หรือพระพุทธรูป
ทุกชนิดออกจากประเทศ

ค่าบริการ 1,500 บาทสำหรับชิ้นแรก และ 500 บาท สำหรับชิ้นถัดไป

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(Insurance)

สำหรับท่านที่ต้องการทำประกันภัยให้กับสินค้าที่มีมูลค่าสูง

ค่าเบี้ยประกัน 1-2% ของมูลค่า CIF

เอกสารสำหรับส่งออกที่ทางผู้ส่งออกจำเป็นต้องจัดหา
ให้ทางเรา เพื่อเดินพิธีการศุลกากรขาออกมีดังนี้

  • กรณีส่งออกไม้หวงห้าม > ใบประกอบสิ่งประดิษฐ์ จากกรมป่าไม้
  • กรณีส่งออกซากสัตว์ควบคุม > ใบอนุญาตส่งออกซากสัตว์ (CITES) 

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาไทย

เราให้บริการขอใบอนุญาตนำเข้า พร้อมเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าให้กับท่าน
Component 9 – 1

ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง
จากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สำหรับการนำเข้าสินค้า
ประเภทเครื่องสำอางทุกชนิด

Component 10 – 1

ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต
สำหรับการนำเข้าสินค้าประเภท
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ใบอนุญาตนำเข้าที่ทางผู้นำเข้าจำเป็นต้องจัดหาให้ทางเรา เพื่อเดินพิธีการศุลกากรขาเข้ามีดังนี้

  • กรณีนำเข้าอาหารและยา > ใบอนุญาตนำเข้าอาหารและยา
  • กรณีนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่กรมอุตสาหกรรมควบคุม > ใบอนุญาตนำเข้าจาก สมอ. (มอก. – มาตรฐานอุตสาหกรรม)
  • กรณีนำเข้าสินค้าอื่นๆ ที่มีหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ควบคุม ผู้นำเข้าจำเป็นจะต้องขออนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานนั้นๆ ก่อนการนำเข้า

จัดทำเอกสารและเดินพิธีการศุลกากร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูเพิ่มเติม หรือต้องการให้ซีพีแอลช่วยจัดการให้ ติดต่อเราได้ทันที

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ทางซีพีแอลช่วยจัดการให้ ติดต่อเราได้ทันทีค่ะ

กรณีต้องการให้ทางซีพีแอล เดินพิธีการศุลกากรให้ รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ​

1. Invoice / Packing List
2. Bill of Lading หรือ Air Waybill
3. เอกสารอื่นๆ ที่แนบมากับสินค้า

บริการขนย้ายบ้านระหว่างประเทศ