Green Logistics โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Logistics
     ในปัจจุบันคงเห็นได้ว่ากระแสการทำธุรกิจแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งผลกระทบจากทรัพยากรที่หมดไป และกระแสความนิยมจากสังคมผู้บริโภค ทำให้หลายธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการแบบ Green Business เช่นเดียวกับธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ หรือ Green Logistics ที่ถูกจับตามองเรื่องการปล่อยมลพิษที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งซีพีแอลจะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบ Green Logistics มาแบ่งปันกัน จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลย  

Green Logistics คืออะไร

     สำหรับ Green Logistics หรือการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วงานด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกกิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกส์เท่านั้น แต่เมื่อมีการนำ Green Logistics มาใช้ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยให้เกิดโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะคํานึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านมูลค่าเพิ่มอีกด้วย หรือจะอธิบายง่ายๆ คือการให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม แทนที่จะให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการทำงานเพียงอย่างเดียวนั่นเอง  

ตัวอย่างการใช้ Green Logistics ในการดำเนินงานโลจิสติกส์

  1. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกแทน เช่น การเลือกใช้ไบโอดีเซล หรือก๊าซ NGV แทนการใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซิล, การเลือกใช้รถไฟฟ้าในการขนส่ง เพื่อลดการเกิดมลภาวะต่างๆ 
  2. การบริหารคิวการรับสินค้า เช่น การให้บริการรับสินค้าจากลูกค้าหลายๆเจ้าในรอบเดียว เพื่อลดการเดินทางของลูกค้ามายังสถานที่ให้บริการ 
  3. การส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และการจัดทำเอกสารต่างๆผ่านรูปแบบออนไลน์ (E-Document) 
  4. การเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Product หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เช่น การนำกล่องพัสดุอุปกรณ์กันกระแทกมาใช้ซ้ำ
  5. การลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก และใช้ทรัพยากรมากจนเกินไป
  6. ลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน อันทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากยิ่งขึ้น
       Green Logistics เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน และสร้างความยั่งยืนให้กับงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย ซึ่งลูกค้าก็สามารถช่วยกันทำ Green Logistics ง่ายๆ โดยการเลือกตัวช่วยที่ดี เพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น CPLINTER ยินดีเป็นผู้ช่วยทุกท่านในทุกเรื่องการส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter