บทความ

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ มีความหมายว่าอย่างไร

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ มีความหมายว่าอย่างไร

สัญลักษณ์ข้างกล่องหรือบรรจุภัณฑ์นั้น เปรียบเสมือนสัญลักษณ์บอกวิธีการขนส่ง เพื่อให้การจัดส่งสินค้าถูกต้องและถูกวิธี รวมถึงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า โดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง ผู้ประกอบการ และลูกค้าที่ต้องการส่งของไปต่างประเทศควรทำความเข้าใจก่อนการจัดส่ง เพื่อให้เกินประโยชน์ในการจัดส่งมากที่สุด
ส่งออก ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม

ส่งออก-นำเข้า เครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม ต้องทำอย่างไร

ส่งออก-นำเข้า เครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม จะต้องทำการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนทำการจัดส่งเข้าประเทศไทย ส่วนสำหรับการส่งออก จะต้องทำการตรวจเช็คกฎระเบียบของประเทศปลายทางก่อนทำการจัดส่งทุกครั้ง
พระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ส่งไปต่างประเทศอย่างไร

ข้อควรรู้ก่อนส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปต่างประเทศ

      การส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไปต่างประเทศนั้น กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดส่ง หรือนำพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าวัตถุนั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน โดยการขอใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
น้ำหนักในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ-แตกต่างกันอย่างไร

น้ำหนักในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ แตกต่างกันอย่างไร

น้ำหนักของสินค้าถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งจำแนกได้หลากหลายประเภท ได้แก่ น้ำหนักจริง (Actual Weight), น้ำหนักตามปริมาตร (Dimension Weight), น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (Gross Weight), น้ำหนักสุทธิของสินค้า (Net Weight) และน้ำหนักสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์ (Tare Weight) ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน
ประเภทอาหารแห้ง

จำแนกประเภทอาหารแห้งส่งออกไปต่างประเทศ

อาหารแห้งที่ใครหลายๆคนทราบ ว่าเป็นสินค้าที่สามารถจัดส่งออกไปต่างประเทศได้แน่นอน เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ความชื้นน้อย แต่ทราบหรือไม่ว่า สินค้าแบบไหนจัดอยู่ในกลุ่มของอาหารแห้งบ้าง
Just In Time

การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี Just In Time (JIT)

Just In Time ระบบการผลิตสินค้าแบบทันเวลาพอดี หรือการผลิตสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการเท่านั้น และผลิตในปริมาณและเวลาที่มีความต้องการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานในการผลิตและการบริการ มีค่าใช้จ่ายลดลง ใช้เวลาลดลง และกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการออก จากการรวบรวมข้อมูลและคาดการณ์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

Paperless การลงทะเบียนผู้นำเข้าส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์

Paperless ระบบที่กรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้งาน เพื่อให้การดำเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร โดยจะใช้กับการทำเอกสาร เช่น ใบขนสินค้าขาออก-ขาออก ใบเคลื่อนย้ายสินค้า(Goods Control List) การส่งข้อมูลรายงานเรือเข้า(E-Manifest) และส่งข้อมูลชำระภาษีขาเข้า(E-Payment)

รูปแบบการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล

การขนส่งสินค้าทางทะเล หรือทางเรือ เป็นการขนส่งอีกรูปแบบหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ เหมาะสินค้าที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ หรือการขนส่งสินค้าไม่เร่งรีบในการขนส่งเพราะใช้ระยะเวลาขนส่งค่อนข้างนานกว่ารูปแบบอื่นๆ

ข้อควรรู้เรื่องใบสุทธินำกลับ ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า

ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเสียภาษีอากร แต่หากสินค้าของเราดำเนินการส่งออกหรือนำเข้าไปเพื่อทำการบางสิ่งก็อาจได้รับการยกเว้นภาษีอากรได้เพียงมีเอกสารที่เรียกว่า ใบสุทธินำกลับ