พื้นที่ที่ห่างไกล ในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

Remote Area หรือพื้นที่ห่างไกล เป็นพื้นที่ที่ทางบริษัทขนส่งสินค้าแต่ละบริษัทได้กำหนดไว้ และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมพร้อมกับค่าขนส่งสินค้า

Continue reading