CPL WHAT IS EP.57: ค่าเงินบาท และการส่งออก-นำเข้าสินค้า

ความผันผวนไม่แน่นอนของค่าเงินบาทในปัจจุบัน เกิดจากความต้องการตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนตามกลไกต่างๆ เกิดการแข็งค่า-อ่อนค่าของสกุลเงิน และย่อมทำให้เกิดทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ในเวลาเดียวกัน

Continue reading

CPL WHAT IS: EP. 53 น้ำหนักในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

น้ำหนักของสินค้าเป็นอีกสิ่งที่สำคัญสำหรับการส่งออก-นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากสามารถนำมาใช้คำนวณค่าขนส่ง และประเมินต้นทุนต่างๆได้ ซึ่งน้ำหนักในการจัดส่งสินค้าจะสามารถแยกย่อยได้อย่างไรบ้าง รับชมพร้อมกันได้ในคลิปเลย

Continue reading

Lead time มีความสำคัญต่อการจัดส่งสินค้าอย่างไร

Lead Time

Lead Time หรือ ช่วงเวลานำ คือ ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการต่างๆ ช่วยให้คุณภาพสินค้า ประสิทธิภาพการทำงาน และความพึงพอใจของลูกค้าส่งมอบงานดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากองค์กรใดมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาได้ดี ย่อมประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ

Continue reading

คลังสินค้ามีกี่ประเภท และจําแนกคลังสินค้าแต่ละประเภทอย่างไร

ประเภทคลังสินค้า

คลังสินค้าสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งสำหรับผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการด้านขนส่ง ซึ่งมีหลากหลายประเภท โดยทางองค์กรหรือผู้ประกอบการต่างๆมีหน้าที่ในการเลือกคัดสรรประเภทคลังสินค้า ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือธุรกิจขององค์กรตนเองมากที่สุด

Continue reading

CPL WHAT IS : EP. 52 สินค้าไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนิยมจัดส่งไปต่างประเทศ

สินค้าไทยมีดี ไม่แพ้ชาติใดในโลก จึงไม่แปลกใจว่าทำไมชาวต่างชาติจึงนิยมส่งสินค้าต่างๆไปเป็นของใช้ และฝากกันที่ต่างแดน

Continue reading

CPL WHAT IS : EP. 51 ส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไปต่างประเทศได้อย่างไร

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีขนาดเฉพาะตัว การจัดส่งไปยังต่างประเทศ ควรทำการคำนวณต่างๆให้ดี รวมถึงศึกษากฎระเบียบต่างๆในการจัดส่งบรรดาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไปต่างประเทศ

Continue reading

CPL WHAT IS : EP. 50 ส่งออก-นำเข้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องทำอย่างไร

สินค้าที่นิยมทั้งส่งออก-นำเข้าลำดับต้นๆในปัจจุบัน คงจะไม่พูดถึง เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ต่างๆไปไม่ได้ เนื่องจากคนในปัจจุบัน หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น

Continue reading

CPL WHAT IS : EP. 49 ส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปต่างประเทศ

การส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไปต่างประเทศ โดยปกติแล้ว จะต้องขอใบอนุญาตส่งออกจากประเทศไทย ซึ่งจะมีกฎระเบียบอย่างไร มีขั้นตอนแบบไหน และจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

Continue reading

CPL WHAT IS : EP. 48 การขนส่งวัคซีนโควิดกับโลจิสติกส์

การขนส่งในปัจจุบัน ทั้งการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ เริ่มมีระบบเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆมาซัพพอร์ต ให้การดำเนินการต่างๆง่าย สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจแตกต่างจากการขนส่งวัคซีนโควิด ซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ และมากด้วยข้อจำกัดต่างๆ

Continue reading

CPL WHAT IS : EP. 47 JUST IN TIME (JIT)

การบริหารจัดการสินค้าแบบทันเวลาพอดี หรือ Just In Time (JIT) เป็นระบบบริหารงานคลังสินค้าในอุดมคติที่ท้าทาย และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

Continue reading