ทำความรู้จัก Letter of Credit หรือL/C ในการขนส่งระหว่างประเทศ

Letter of Credit

Letter of Credit หรือเรียกสั้นๆว่าL/C เป็นเงื่อนไขในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ  ที่ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจการค้า จึงเป็นเงื่อนไขในการทำธุรกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Continue reading

ค่าเงินบาท ส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างไร

ค่าเงินบาทส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างไร

“ค่าเงินบาท” คือจำนวนเงินบาทเมื่อแลกกับสกุลเงินต่างประเทศ หรือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน 2 สกุลที่ค่าเงินแข็งค่าหรือค่าเงินอ่อนค่า โดยจะเกิดขึ้นพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งย่อมมีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 

Continue reading

อยากส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปต่างประเทศ ทำได้อย่างไร?

อยากส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปต่างประเทศ ทำได้อย่างไร

การส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไปต่างประเทศ ควรจะทำการจำแนกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องก่อน ว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมีแบตเตอรี่ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไม่มีแบตเตอรี่ เพื่อจะได้จัดเตรียมการจัดส่งได้อย่างเหมาะสมที่สุด

Continue reading

สินค้าส่งออกของไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ

สินค้าไทย ที่ชาวต่างชาตินิยมส่งไปต่างประเทศ

สินค้าของไทย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของกินหรือของใช้  ก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชื่นชอบและให้ความสนใจ ยิ่งเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมีความเฉพาะ ยิ่งทำให้ชาวต่างชาติหลายคนหลงใหลเป็นต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากหรือนำไปใช้เอง

Continue reading

Fumigate เกี่ยวข้องต่อการส่งออกไปต่างประเทศอย่างไร

Fumigate การรมยาไม้

การFumigate หรือการรมยาเพื่อกำจัดแมลง โดยบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ก็จะต้องผ่านการรมยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและแมลง

Continue reading

GPS Tracking มีประโยชน์ต่อโลจิสติกส์อย่างไร

GPS Tracking เป็นระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะรถยนต์ส่วนตัว รถขนส่ง สินค้า หรือบุคคลก็สามารถติดตามได้ โดยอาศัยตำแหน่งของดาวเทียมในการอ้างอิง ซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูงที่จะช่วยชี้พิกัดตำแหน่งและมีความคลาดเคลื่อนน้อย

Continue reading

3 ข้อดีในการพิจารณาเลือกใช้การขนส่งสินค้าทางเรือ

3 ข้อดีในการจัดส่งสินค้าทางเรือ

       การขนส่งสินค้าทางเรือเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจัดส่งสินค้า เป็นการขนส่งที่กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคทั่วโลก และได้กลายเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคในระดับสากล ดังนั้น ธุรกิจที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศจะเลือกใช้วิธีการขนส่งทางเรือ

Continue reading

MSDS คืออะไร จำเป็นต่อการขนส่งไปต่างประเทศอย่างไร?

ในการจะขนส่งสินค้าไปต่างประเทศที่เป็นของเหลวอย่างน้ำหอม  น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทราบกันมั้ยว่าของเหลวต่างๆเหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อันตรายและอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้ จึงต้องมีเอกสารที่เรียกว่า MSDS

Continue reading

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ มีความหมายว่าอย่างไร

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ มีความหมายว่าอย่างไร

สัญลักษณ์ข้างกล่องหรือบรรจุภัณฑ์นั้น เปรียบเสมือนสัญลักษณ์บอกวิธีการขนส่ง เพื่อให้การจัดส่งสินค้าถูกต้องและถูกวิธี รวมถึงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า โดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง ผู้ประกอบการ และลูกค้าที่ต้องการส่งของไปต่างประเทศควรทำความเข้าใจก่อนการจัดส่ง เพื่อให้เกินประโยชน์ในการจัดส่งมากที่สุด

Continue reading

น้ำหนักในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ แตกต่างกันอย่างไร

น้ำหนักในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ-แตกต่างกันอย่างไร

น้ำหนักของสินค้าถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งจำแนกได้หลากหลายประเภท ได้แก่ น้ำหนักจริง (Actual Weight), น้ำหนักตามปริมาตร (Dimension Weight), น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (Gross Weight), น้ำหนักสุทธิของสินค้า (Net Weight) และน้ำหนักสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์ (Tare Weight) ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน

Continue reading