การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management
     กระบวนการผลิตสินค้าในหลายๆโรงงานในปัจจุบัน มักจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ซึ่งทั้งผู้ผลิต เจ้าของธุรกิจ และเจ้าของโรงงานทุกคน จะต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจกับกระบวนการบริหารจัดการหรือที่เรียกว่า Supply Chain Management (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน) ที่ซีพีแอลจะมาสรุปให้ทุกคนกัน  

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) คืออะไร

     การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) คือ กระบวนการบริหารจัดการ ดูแล และควบคุมการขับเคลื่อนของสินค้าตั้งแต่ต้นจบจบ จากการผลิตและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน และช่วยลดต้นทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 5 กระบวนการ  

5 กระบวนการในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM)

1. กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ Purchasing

     หรือกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ โดยจัดหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อจะต้องมีความเชี่ยวชาญ สามารถต่อรองราคาได้ในจำนวนที่เหมาะสม คุ้มค่ากับต้นทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกของกระบวนการ SCM

2. กระบวนการผลิต Manufacturing

     หรือกระบวนการผลิต โดยจะต้องอาศัยเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การผลิตสินค้าเกิดความทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามความพึงพอใจของลูกค้า

3. กระบวนการตลาด Marketing

     หรือกระบวนการทางการตลาด เพื่อทำให้คนหันมาสนใจ และยินดีใช้สินค้าของธุรกิจมากที่สุด เช่น การโฆษณา, การโปรโมชั่น, การกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องควบคู่ไปกับการผลิตสินค้า ซึ่งจะต้องทำรอแม้ว่าการผลิตจะยังไม่สำเร็จก็ตาม จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างคุ้มค่า และสำคัญมากๆ เพราะถ้าผลิตมาแต่การตลาดไม่ดีก็มีสิทธิ์จมทุน

4. กระบวนการกระจายสินค้า Distribution

     หรือกระบวนการในการรวบรวมสต็อกสินค้าเป็นหลัก คือกระบวนการหลังการผลิตสินค้าเสร็จ ซึ่งอาจจะต้องมีการกระจายสินค้าไปไว้ตามสต็อกหลายๆแห่ง เพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งในลำดับต่อไป ซึ่งคลังสินค้าจะต้องมีมาตรฐานเพื่อให้สินค้าไม่เกิดความเสียหาย

5. กระบวนการขนส่ง Logistics

     หรือกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า ผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านโชห่วยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญของกระบวนการนี้ คือ เรื่องของการตรงต่อเวลา สินค้าไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของ SCM        แม้จะมีการแบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก แต่ในเชิงการทำงานแล้ว ในการทำงานจริงก็จะมีการแบ่งแยกย่อยออกไป ตามแต่การจัดการของผู้ประกอบการ เช่น กระบวนการของซัพพลายเออร์ก็จะมีทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาผู้ขาย การนำเข้าวัตถุดิบเองก็จะแยกย่อยออกไปเป็นการเก็บรักษา การซื้อเพื่อใช้ในทันที รวมไปถึงการกระจายสินค้าเองก็ต้องผ่านการวางแผนการผลิตเช่นกัน ซึ่งหากต้องการผู้ช่วยที่ดี คอยให้คำปรึกษาเรื่องการขนส่งสินค้า ทั้งเรื่องการส่งออก-นำเข้า การบรรจุสินค้า การจัดเตียมเอกสาร และการเดินพิธีการต่างๆ CPLINTER ยินดีเป็นผู้ช่วยของทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามบริการของ CPLINTER ได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter