FIFO / LIFO / FEFO หลักการหยิบสินค้า และจัดสินค้าคงคลัง

    ถ้าพูดถึงคลังสินค้า หลายๆคนคงจะนึกถึงสถานที่สำหรับรวบรวมสินค้ามากมาย นึกภาพของสินค้าที่ถูกจัดวางเรียงไว้บนชั้นวางของ นึกถึงพนักงานแพ็คสินค้า นึกถึงเครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรสำหรับอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้าม นั้นคือเรื่องของระบบการหยิบสินค้า หรือจัดการสินค้าคงคลังให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพราะหากมีการหยิบสินค้า หรือจัดการคลังที่ผิดพลาดไป อาจส่งผลเสียต่อกระบวนการในการทำงานอื่นๆต่อไป ทั้งทำให้เกิดความล่าช้าของงาน หรือความเสียหายต่อสินค้าในคลัง ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

    ระบบการหยิบสินค้า หรือหลักการจัดสินค้าคงคลัง มีการนำมาใช้กับการจัดการคลังสินค้าต่างๆ ทั้งสำหรับคลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธีการสำหรับจัดสินค้าคงคลัง ซึ่งจะเหมาะสมกับสินค้าที่แตกต่างกันออกไป ทางซีพีแอลได้รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดสินค้าคงคลังที่น่าสนใจมากฝากกัน

 

FIFO (First In, First Out)

    เข้าก่อนออกก่อน (First In, First Out) หรือที่เรียกกันว่า FIFO เป็นการหยิบสินค้าตามลำดับการเข้าคลัง โดยสินค้าที่เข้ามาในคลังก่อน จะถูกนำจ่ายออกจากคลังก่อน ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษา เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ร้านยาเภสัชภัณฑ์ ร้านค้าที่มีที่มีสินค้าหลากหลายประเภท และมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและราคาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเสื่อมสภาพของสินค้าจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน สามารถเช็คคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า และทำให้สินค้าภายในคลังสินค้ามีความใหม่และล่าสุด และยังง่ายต่อการทำงานของฝ่ายบัญชี เพราะเงินต้นทุนจากบัญชีรายจ่ายของสินค้าคงคลัง จะเท่ากับเงินที่เข้ามาในบัญชีรายรับ สามารถนำไปวัดมูลค่าผันแปรต่อเดือนได้ และเป็นระบบที่ยอมรับโดยสากลอีกด้วย

 

LIFO (Last In, First Out)

    เข้าหลังออกก่อน (Last In, First Out) หรือที่เรียกกันว่า LIFO คือการหยิบสินค้าตามลำดับการเข้าคลังหลังสุดหรือล่าสุด โดยสินค้าที่เข้ามาในคลังหลังสุดจะถูกนำจ่ายออกจากคลังก่อน ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีวัตถุดิบในการผลิต, สินค้าที่มีอายุจำกัด และสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของต้นทุนในการผลิตให้มีความใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด และสามารถใช้ลดกำไรสุทธิ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงขึ้นได้ แต่จะมีข้อเสียคือการจัดทำเอกสารที่ยาก และซับซ้อนกว่าประเภทอื่น

 

FEFO (First Expire Date, First Out)

    หมดอายุก่อนออกก่อน (First Expire Date, First Out) หรือที่เรียกกันว่า FEFO เป็นการหยิบสินค้าตามลำดับการหมดอายุ โดยสินค้าที่มีวันหมดอายุก่อน จะถูกนำจ่ายออกจากคลังก่อน ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาชัดเจน มีการระบุวันหมดอายุชัดเจน เช่น อาหารสด ยาและเภสัชภัณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงล็อตสินค้าก่อน-หลัง ซึ่งมีข้อดีคือจะช่วยลดความผิดพลาดในการจ่ายสินค้าที่หมดอายุแล้วให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการจัดสินค้าคงคลังที่ง่าย และได้รับความนิยมมากที่สุด

 

    โดยสรุปแล้วหลักการจัดสินค้าคงคลัง ทั้ง FIFO LIFO และ FEFO มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น ประเภทสินค้า ความสะดวกสบาย เรื่องกำไรสุทธิ์และภาษี จึงควรให้ความสำคัญและใส่ใจในการเลือกใช้ ซึ่งบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก CPLINTER สามารถเป็นตัวช่วย ให้การจัดการสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกง่ายมากขึ้น เราให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน ทางรถ และทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com

รายการ WHAT IS
EP.30: FIFO LIFO คืออะไร

การจัดวางสินค้า และการเลือกหยิบสินค้าออกมาจากคลัง มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ตามประเภทสินค้า ประเภทธุรกิจ และสิ่งต่างๆ ซึ่งเจ้าของธุรกิจควรที่จะให้ความสำคัญ และไม่ควรมองข้ามเรื่องเหล่านี้ ซึ่งซีพีแอลได้นำสาระน่ารู้ต่างๆมาฝากกัน

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter