ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปไต้หวัน ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปไต้หวัน, และคนไทยในไต้หวันที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

CPLINTER SERVICE

With a team of experts always ready to assist you at all stages
Component 43 – 1

Taiwan
Air Freight
Door to Door

   5 kg – 2,645 baht
10 กิโล – 3,955 บาท
15 กิโล – 4,860 บาท
20 กิโล – 5,835 บาท
25 กิโล – 7,220 บาท
30 กิโล – 8,665 บาท

Shipping period 2 - 5 days

Component 41 – 1

Taiwan
Sea Freight
Door to Port

Keelung, Kaohsuing, Taichung

เริ่มต้น คิวแรก 8,600 บาท
คิวต่อไปคิวละ 4,800 บาท
(For shipments not exceeding 500 kg/CBM)

ระยะเวลาเดินเรือ 14 วัน
(ไม่รวมระยะเวลาการเคลียร์สินค้า)

*The prices are subjected to change. Contact us for more information.

Taiwan's Tariffs

Above quoted rate excludes import duty and tax in Taiwan (if any). You are required to pay Import duty and tax in Taiwan.
If value of your goods is not over TWD 2,000, you may be granted import duty and tax exemption. For more information, you can visit
https://etaipei.customs.gov.tw/

Suggestions for importers and exporters
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศไต้หวัน

Food Products sent to Taiwan requires import permit before importing into Taiwan. For smooth delivery and customs clearance, please study the rules and regulation via this website before importation.
https://etaipei.customs.gov.tw/

"CPLINTER is ready to help you ship all kinds of products"

Get Started with CPL

STEP
1
Fill in Booking Form
การจัดส่ง
 
STEP
2
Appoint for Pickup
or Drop off Cargo
at CPL Warehouse
STEP
3
Wait for CPL
Packing and
Document Preparation
STEP
4
Make Payment
 
 
STEP
5
Check Status of your Shipment
สถานะสินค้า
 
STEP
6
Receive Your Cargo at Destination
ปลายทาง
 

CPLINTER provides shipping service for documents, and small and large shipments by planes, ships, and trucks from Thailand to all around the world,

Please prepare below information for quick quotation.

1. Origin address
2. Destination address
3. Product types, product list 

4. Size and weight of cargo
5. Products’ images

Export service

เราให้บริการขนส่งไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือและทางรถจากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter

CPLINTER provides shipping service for documents, and small and large shipments by planes, ships, and trucks from Thailand to all around the world.

Please prepare below information for quick quotation.

1. Origin address
2. Destination address
3. Types of products to be sent
4. Size and weight of cargo
5. Products’ images