ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปอเมริกา, และคนไทยในอเมริกาที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

CPLINTER SERVICE

A team of experts is always ready to assist you at all stages
Component 43 – 1

USA
Air Freight
Door to Door

   5 กิโล –  4,635 บาท
10 กิโล –   6,935 บาท
15 กิโล –   8,745 บาท
20 กิโล –   9,655 บาท
25 กิโล –   8,830 บาท
30 กิโล – 10,593 บาท

Shipping period 5 - 14 days

Component 41 – 1

USA
Sea Freight
Door to Port

New York, Long Beach

เริ่มต้น คิวแรก 16,600 บาท
12,900 baht per next CBM
(สินค้าไม่เกิน 360 กิโล/คิว)

ระยะเวลาเดินเรือ เริ่มต้น 25-30 วัน
(ไม่รวมระยะเวลาการเคลียร์สินค้า)

*The prices are subjected to change. Contact us for more information.

Import Duty and Tax in USA

Above rate does not include import duty and tax in USA (if any). You are required to pay Import duty and tax in USA. If value of your goods is not over USD800, you may be granted import duty and tax exemption. For more information, you can visit
https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export

Suggestions for importers and exporters
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศอเมริกา

General Cargo such as consumer goods (not for sell) and dried food with clean packaging meeting the standard can be sent to USA. Some food requires import permit before importing into USA. For smooth delivery and customs clearance, please study the rules and regulation via this website before importation.

https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/importing-food-products-united-states

"If you want to send documents, parcels, and large shipment to USA, CPL can help you."

Get Started with CPL

STEP
1
Fill in Booking Form
การจัดส่ง
 
STEP
2
Appoint for Pickup
or Drop off Cargo
at CPL Warehouse
STEP
3
Wait for CPL
Packing and
Document Preparation
STEP
4
Make Payment
 
 
STEP
5
Check Status of your Shipment
สถานะสินค้า
 
STEP
6
Receive Your Cargo at Destination
ปลายทาง
 

Export service

เราให้บริการขนส่งไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือและทางรถจากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter

CPLINTER provides shipping service for documents, and small and large shipments by planes, ships, and trucks from Thailand to all around the world.

Please prepare below information for quick quotation.

1. Origin address
2. Destination address
3. Types of products to be sent
4. Size and weight of cargo
5. Products’ images