ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปออสเตรเลีย ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปออสเตรเลีย, และคนไทยในออสเตรเลียที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

CPLINTER SERVICE

With a team of experts always ready to assist you at all stages
Component 43 – 1

Australia
Air Freight
Door to Door

   5 กิโล – 4,730บาท
10 กิโล – 8,315 บาท
15 กิโล –  10,565 บาท
20 กิโล – 12,720 บาท
25 กิโล – 14,460 บาท
30 กิโล – 17,355 บาท

Shipping period 5 - 14 days

Component 41 – 1

Australia
Sea Freight
Door to Port

Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Fremantle

เริ่มต้น คิวแรก 11,700 บาท
8,000 baht per next CBM
(For shipments not exceeding 500 kg/CBM)

ระยะเวลาเดินเรือ เริ่มต้น 15-20 วัน
(ไม่รวมระยะเวลาการเคลียร์สินค้า)

*The prices are subjected to change. Contact us for more information.

Australia's Tariffs

Above rate does not include import duty and tax in Australia (if any). You are required to pay Import duty and tax in Australia. If value of your goods is not over AUD 1,000, you may be granted import duty and tax exemption. For more information, you can visit
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import/import-declaration

Suggestions for importers and exporters
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศออสเตรเลีย

A fumigation certificate for wooden commodities or products with wooden packaging is required when clearing import customs into Australia. For smooth delivery and customs clearance, please study the rules and regulation via this website before importation.
https://www.agriculture.gov.au/import/goods/timber

General Cargo or such as consumer goods (not for sell) and dried food with clean packaging meeting the standard can be sent to Australia. Some food required import permit before importing into Australia. For smooth delivery and customs clearance, please study the rules and regulation via this website before importation.
https://www.agriculture.gov.au/travelling/bringing-mailing-goods

"If you want to send documents, parcels, and large shipment to Australia, CPL can help you."

Get Started with CPL

STEP
1
Fill in Booking Form
การจัดส่ง
 
STEP
2
Appoint for Pickup
or Drop off Cargo
at CPL Warehouse
STEP
3
Wait for CPL
Packing and
Document Preparation
STEP
4
Make Payment
 
 
STEP
5
Check Status of your Shipment
สถานะสินค้า
 
STEP
6
Receive Your Cargo at Destination
ปลายทาง
 

Export service

เราให้บริการขนส่งไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือและทางรถจากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter

CPLINTER provides shipping service for documents, and small and large shipments by planes, ships, and trucks from Thailand to all around the world.

Please prepare below information for quick quotation.

1. Origin address
2. Destination address
3. Types of products to be sent
4. Size and weight of cargo
5. Products’ images