ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปสิงคโปร์ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปสิงคโปร์, และคนไทยในสิงคโปร์ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

CPLINTER SERVICE

A team of experts is always ready to assist you at all stages
Component 43 – 1

Singapore
Air Freight
Door to Door

   5 กิโล – 2,520 บาท
10 กิโล – 3,355 บาท
15 กิโล – 4,180 บาท
20 กิโล – 4,645 บาท
25 กิโล – 6,330 บาท
30 กิโล – 7,595 บาท

Shipping period 2 - 5 days

Component 42 – 1

Singapore
Trucking
Door to Door

    31+ กิโล – 140 บาท/กิโล
    50+ กิโล – 80 บาท/กิโล
    70+ กิโล – 70 บาท/กิโล
 100+ กิโล – 65 บาท/กิโล

Shipping period 7 - 10 days

Component 41 – 1

Singapore
Sea Freight
Door to Port

เริ่มต้น คิวแรก 6,500 บาท
คิวต่อไปคิวละ 2,700 บาท
(For shipments not exceeding 500 kg/CBM)

ระยะเวลาเดินเรือ เริ่มต้น 2 วัน
(ไม่รวมระยะเวลาการเคลียร์สินค้า)

*The prices are subjected to change. Contact us for more information.

Import Duty and Tax in Singapore

Above rate does not include import duty and tax in Singapore (if any). You are required to pay Import Goods and Services Tax – GST) of 7% for General Cargo. If value of your goods is not over SGD400, you may be granted GST import Relief. For more information, you can visit https://www.customs.gov.sg/

Suggestions for importers and exporters
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศสิงคโปร์

Shipping general cargo and processed food for personal consumption (not for commercial purpose) with clean packaging meeting the standard can be sent to Singapore. Some food requires import permit before importing into Singapore. For smooth delivery and customs clearance, please study the rules and regulation via this website before importation.

https://www.sfa.gov.sg/

“If you want to send documents, parcels, and large shipment to Singapore, CPL can help you.”

Get Started with CPL

STEP
1
Fill in Booking Form
การจัดส่ง
 
STEP
2
Appoint for Pickup
or Drop off Cargo
at CPL Warehouse
STEP
3
Wait for CPL
Packing and
Document Preparation
STEP
4
Make Payment
 
 
STEP
5
Check Status of your Shipment
สถานะสินค้า
 
STEP
6
Receive Your Cargo at Destination
ปลายทาง
 

Export service

เราให้บริการขนส่งไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือและทางรถจากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter

CPLINTER provides shipping service for documents, and small and large shipments by planes, ships, and trucks from Thailand to all around the world.

Please prepare below information for quick quotation.

1. Origin address
2. Destination address
3. Types of products to be sent
4. Size and weight of cargo
5. Products’ images