ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปฝรั่งเศส ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปฝรั่งเศส, และคนไทยในฝรั่งเศสที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

CPLINTER SERVICE

A team of experts is always ready to assist you at all stages
Component 43 – 1

France
Air Freight
Door to Door

  5 กิโล –   5,215 บาท
10 กิโล –   8,305 บาท
15 กิโล –   9,025 บาท
20 กิโล –  9,545 บาท
25 กิโล – 8,830 บาท
30 กิโล – 10,593 บาท

Shipping period 5 - 14 days

Component 41 – 1

France
Sea Freight
Door to Port

Le Havre, Fos, Marseilles, Lyon

เริ่มต้น คิวแรก 9,200 บาท
คิวต่อไปคิวละ 5,500 บาท
(For shipments not exceeding 500 kg/CBM)

ระยะเวลาเดินเรือ เริ่มต้น 35-40 วัน
(ไม่รวมระยะเวลาการเคลียร์สินค้า)

*The prices are subjected to change. Contact us for more information.

Import Duty and Tax in France

Above rate does not include import duty and tax in France (if any). If value of your goods purchased are not over EUR22, you may be granted import duty and tax exemption. If value of your goods purchased are not over EUR150, you may be granted import duty exemption, but you will need to pay import tax. For more information, you can visit
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/nos-supports-dinformation/english-content

Suggestions for importers and exporters
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศฝรั่งเศส

General Cargo such as consumer goods (not for sell) and dried food with clean packaging meeting the standard can be sent to France. Some food required import permit before importing into France. For smooth delivery and customs clearance, please study the rules and regulation via this website before importation.

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

"If you want to send documents, parcels, and large shipment to France, CPL can help you."

Get Started with CPL

STEP
1
Fill in Booking Form
การจัดส่ง
 
STEP
2
Appoint for Pickup
or Drop off Cargo
at CPL Warehouse
STEP
3
Wait for CPL
Packing and
Document Preparation
STEP
4
Make Payment
 
 
STEP
5
Check Status of your Shipment
สถานะสินค้า
 
STEP
6
Receive Your Cargo at Destination
ปลายทาง
 

Export service

เราให้บริการขนส่งไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือและทางรถจากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter

CPLINTER provides shipping service for documents, and small and large shipments by planes, ships, and trucks from Thailand to all around the world.

Please prepare below information for quick quotation.

1. Origin address
2. Destination address
3. Types of products to be sent
4. Size and weight of cargo
5. Products’ images