CPL WHAT IS: EP. 33 Shipping Marks

ทุกคนควรทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับ Shipping Marks เครื่องหมายสำหรับแปะหน้ากล่องพัสดุทุกๆใบ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและไม่ควรมองข้าม เพราะอาจจะทำให้พัสดุของใครหลายๆคน ไม่สามารถส่งออก หรือนำเข้าไปต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งวันนี้เรา 2 คน จะมาอธิบายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ Shipping Marks กัน

สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter