พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์จากผลของ COVID-19

COVID-19 ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้านภายในเวลาอันสั้น รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านสื่อออนไลน์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คน

Continue reading

ธุรกิจส่งของไปต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิด 19

วิกฤตสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบ และยังทำให้ใครหลายๆคนอาจพลาดโอกาสในการทำสิ่งต่างๆมากมาย

Continue reading

สินค้าติดเทรนด์ส่งออกไปต่างประเทศในช่วงโควิด 19

วิกฤตสถานการณ์ โควิด 19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบทางด้านการดำเนินชีวิตจึงเกิดความยากลำบากมากยิ่งขึ้น

Continue reading