ข้อควรรู้เรื่องใบสุทธินำกลับ ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า

ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเสียภาษีอากร แต่หากสินค้าของเราดำเนินการส่งออกหรือนำเข้าไปเพื่อทำการบางสิ่งก็อาจได้รับการยกเว้นภาษีอากรได้เพียงมีเอกสารที่เรียกว่า ใบสุทธินำกลับ

Continue reading

เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งของไปต่างประเทศ

ในการส่งของไปต่างประเทศนั้น เอกสารนับเป็นสิ่งสำคัญก่อนจะทำการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเหล่านี้และต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะทำให้การจัดส่งของไปต่างประเทศของคุณติดขัดได้

Continue reading