คลังสินค้ามีกี่ประเภท และจําแนกคลังสินค้าแต่ละประเภทอย่างไร

ประเภทคลังสินค้า

คลังสินค้าสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งสำหรับผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการด้านขนส่ง ซึ่งมีหลากหลายประเภท โดยทางองค์กรหรือผู้ประกอบการต่างๆมีหน้าที่ในการเลือกคัดสรรประเภทคลังสินค้า ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือธุรกิจขององค์กรตนเองมากที่สุด

Continue reading

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์จากผลของ COVID-19

COVID-19 ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้านภายในเวลาอันสั้น รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านสื่อออนไลน์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คน

Continue reading