เครื่องหมายมอก.คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานสินค้าเป็นหลักในการเลือกซื้อสินค้า เพราะมักคิดว่าสินค้าเหล่านั้นมีเครื่องหมายมอก. แต่ในความเป็นจริงสินค้าบางชนิดก็ไม่ได้มีเครื่องหมายมอก.บอกชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัย เพราะหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดอันตรายได้ 

Continue reading