คำศัพท์โลจิสติกส์ที่ควรรู้

ปัจจุบันโลจิสติกส์กลายเป็นบริการที่มาแรงเป็นอย่างมาก ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นทั้งการสื่อสาร การซื้อขาย(E-Commerce) ซึ่งโลจิสติกส์ก็เป็นบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คน

Continue reading

ทำไมจึงต้องมีโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

โลจิสติกส์ย้อนกลับเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับกระบวนการสำคัญอย่าง การคืนสินค้า และอีกหลายอย่าง จึงอาจกล่าวได้ว่า โลจิสติกส์ย้อนกลับเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบโลจิสติกส์

Continue reading

คลังสินค้าคืออะไร?

คลังสินค้า (Warehouse) ถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโลจิสติกส์ โดยนอกจากจัดเก็บสินค้าแล้ว การจัดการคลังสินค้าที่ดี ยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้เป็นอย่างมาก

Continue reading

วัคซีนโควิด 19 และความท้าทายด้านโลจิสติกส์

การคิดค้นวัคซีนโควิด 19 สำเร็จภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ถือได้ว่าเป็น ก้าวสำคัญของมวลมนุษยชาติที่จะหลุดพ้นไปจากวิฤตการณ์ในครั้งนี้ แต่ทว่าการคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องทั้งหมด

Continue reading