รูปแบบการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล

การขนส่งสินค้าทางทะเล หรือทางเรือ เป็นการขนส่งอีกรูปแบบหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ เหมาะสินค้าที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ หรือการขนส่งสินค้าไม่เร่งรีบในการขนส่งเพราะใช้ระยะเวลาขนส่งค่อนข้างนานกว่ารูปแบบอื่นๆ

Continue reading

FTA คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

FTA แท้จริงแล้วมีความหมายว่าอะไร เกี่ยวข้องอย่างไรการขนส่งทางระหว่างประเทศ 

Continue reading