สิ่งที่ต้องรู้ก่อนส่งของไปมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันกับประเทศไทย ทำให้การค้าขายระหว่างสองประเทศมีกันมาอย่างยาวนาน ประกอบกับชาวมาเลเซียนิยมบริโภคอาหารและการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงทำให้มีการนำเข้าส่งออกกันค่อนข้างมาก

Continue reading