การขนส่งทางเครื่องบินAir Courier

ในการส่งออก-นำเข้าสินค้า ช่องทางการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศทางเครื่องบินประเภท Air Courier เป็นทางเลือกในการขนส่งที่หลายคนเลือกใช้

Continue reading

การส่งสินค้าทางเครื่องบินมีกี่รูปแบบและมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การส่งสินค้าทางเครื่องบินเป็นการขนส่งรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน โดยเป็นการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ และสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วโลก

Continue reading