หูฟังไร้สาย Marshall สายเทคโนโลยีต้องห้ามพลาด!

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเข้ามามีผลกับคนไทยเป็นอย่างมาก รวมไปถึงอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับในอดีต แค่มีอินเตอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ซึ่งเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดณ ขณะนี้ก็คงจะเป็นหูฟังไร้สายจากแบรนด์ Marshall 

Continue reading