คำศัพท์โลจิสติกส์ที่ควรรู้

ปัจจุบันโลจิสติกส์กลายเป็นบริการที่มาแรงเป็นอย่างมาก ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นทั้งการสื่อสาร การซื้อขาย(E-Commerce) ซึ่งโลจิสติกส์ก็เป็นบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คน

Continue reading