คำศัพท์โลจิสติกส์ที่ควรรู้

ปัจจุบันโลจิสติกส์กลายเป็นบริการที่มาแรงเป็นอย่างมาก ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นทั้งการสื่อสาร การซื้อขาย(E-Commerce) ซึ่งโลจิสติกส์ก็เป็นบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คน

Continue reading

การขนส่งทางรถเป็นอย่างไร

การขนส่งทางรถเป็นรูปแบบการขนส่งรูปแบบหนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน และเป็นรูปแบบการขนส่งที่สำคัญในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอย่างกลุ่มประเทศ CLMV ที่มาจากกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม

Continue reading

4 อาหารเพื่อสุขภาพน่าส่งไปต่างประเทศ

ในยุคปัจจุบัน ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นโดยผู้บริโภคจะเน้นเลือกซื้อสินค้าและรับประทานอาหารเกี่ยวกับสุขภาพ

Continue reading

วัคซีนโควิด 19 และความท้าทายด้านโลจิสติกส์

การคิดค้นวัคซีนโควิด 19 สำเร็จภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ถือได้ว่าเป็น ก้าวสำคัญของมวลมนุษยชาติที่จะหลุดพ้นไปจากวิฤตการณ์ในครั้งนี้ แต่ทว่าการคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องทั้งหมด

Continue reading