การขนส่งทางรถเป็นอย่างไร

การขนส่งทางรถเป็นรูปแบบการขนส่งรูปแบบหนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน และเป็นรูปแบบการขนส่งที่สำคัญในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอย่างกลุ่มประเทศ CLMV ที่มาจากกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม

Continue reading