วัคซีนโควิด 19 และความท้าทายด้านโลจิสติกส์

การคิดค้นวัคซีนโควิด 19 สำเร็จภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ถือได้ว่าเป็น ก้าวสำคัญของมวลมนุษยชาติที่จะหลุดพ้นไปจากวิฤตการณ์ในครั้งนี้ แต่ทว่าการคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องทั้งหมด

Continue reading