MSDS คืออะไร จำเป็นต่อการขนส่งไปต่างประเทศอย่างไร?

ในการจะขนส่งสินค้าไปต่างประเทศที่เป็นของเหลวอย่างน้ำหอม  น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทราบกันมั้ยว่าของเหลวต่างๆเหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อันตรายและอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้ จึงต้องมีเอกสารที่เรียกว่า MSDS ถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรและจำเป็นต่อการขนส่งไปต่างประเทศอย่างไร ซีพีแอลจะมาเล่าให้ฟังกัน  

MSDS คืออะไร?

        MSDS มีชื่อเต็มว่า MATERIAL SAFETY DATA SHEET คือ เอกสารรับรองความปลอดภัย เป็นเอกสารที่จะแสดงข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี โดยจะแสดงสูตรเคมีเบื้องต้น สารประกอบอันตราย วิธีการขนส่ง วิธีการเก็บรักษาและป้องกัน และการจัดการอื่นๆที่จำเป็นของสินค้า เพื่อให้การใช้สารเคมีเป็นไปด้วยความปลอดภัยและไม่อันตรายในขณะใช้งาน   ซึ่งเอกสารMSDS ผู้ผลิตหรือผู้ใช้งาน จำเป็นต้องจัดทำเอกสาร MSDS ขึ้นมา เพื่อส่งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามระบบสากล โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ใช้งานใด ไม่มีเอกสาร MSDS อาจเป็นไปได้ว่าผู้นั้นไม่ใช่ผู้ผลิต หรือสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งอาจทำให้ทางผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางเครื่องบินไม่รับส่งสินค้าได้           ตัวอย่างสินค้าที่ต้องมีเอกสาร MSDS รับรองความปลอดภัย เช่น สินค้าประเภทของเหลวอย่างน้ำหอม,  น้ำยา, สารเคมี เป็นต้น  

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการ MSDS

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. เก็บไว้ในรูปแบบที่เป็นเอกสารโดยอยู่ในรูปแบบกระดาษและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. เก็บไว้ในสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือเข้าดูได้ทันที 3. เอกสารMSDS ตามระบบสากล มีข้อมูลทั้งหมด 16 หัวข้อ  ที่มีการจำแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก  โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียด ดังนี้

1) ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย

2) ข้อมูลความเป็นอันตราย

3) ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

4) มาตรการปฐมพยาบาล

5) มาตรการผจญเพลิง

6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล

7) การใช้และการจัดเก็บ

8) การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

9) สมบัติทางกายภาพและเคมี

10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

11) ข้อมูลด้านพิษวิทยา

12) ข้อมูลด้านระบบนิเวศ

13) ข้อพิจารณาในการกำจัด

14) ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

15) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

16) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ

4. สารเคมีอันตรายที่อยู่ในห้องปฏิบัติการควรจะมี MSDS ในการรับรองความปลอดภัยของสารเคมี 5. เอกสาร MSDS ต้องมีการปรับปรุงและไม่ควรเก่ากว่า 5 ปีขึ้นไป และไม่ควรใช้ของผู้ผลิตอื่น อีกทั้งควรเป็นช่วงเวลาที่ผู้ผลิตได้มีการจัดซื้อสารเคมีมาใช้ด้วย         สรุปแล้ว MSDS จึงเป็นเอกสารที่บ่งบอกรายละเอียดที่ควรรู้ของสารเคมี  ที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัย  โดยเฉพาะในเรื่องการขนส่งไปต่างประเทศต้องได้รับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะสารเคมีเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ หากต้องการส่งออกไปต่างประเทศ CPLINTER มีบริการให้คำปรึกษาก่อนจัดส่งสินค้า ทั้งเรื่องสินค้า เรื่องเอกสาร และเรื่องต่างๆอีกมากมาย มาพร้อมกับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ ซีพีแอลยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ สำหรับผู้ที่สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถติดต่อสอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยนะคะ

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter