HS CODE มีความสำคัญอย่างไรในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ในการนำเข้าและส่งออกสินค้านั้นตามกฎหมายแล้วจะต้องมีการทำตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของประเทศนั้นๆ และจะต้องทำตามระเบียบของพิธีการศุลกากร แต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำให้มีความเข้าใจตรงกันทั่วโลกก็คือเรื่องของสินค้า เนื่องจากในแต่ละประเทศมีสินค้าหลากหลายชนิด ซึ่งอาจมีชื่อเรียกของสินค้าที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีการคิดข้อกำหนดของประเภทและชนิดสินค้าให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและไม่ให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างการขนส่งสินค้า ทำให้มีการกำหนดแบ่งตัวเลขออกเป็นหมวดตามประเภทของสินค้าเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่เรียกว่า  HS CODE หรือพิกัดศุลกากร CPLINTER จึงมาให้ความรู้เรื่องHS CODE มีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 

HS CODE คืออะไร

       HS Code (Harmonized System) หรือพิกัดศุลกากร เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดของสินค้า ที่มีการยอมรับและประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) เป็นความร่วมมือของสมาชิกกว่า 176 ประเทศ  ซึ่งถือเป็นระบบสากลทางการค้าระหว่างประเทศ 

       โดยกำหนดตัวเลขทั้งหมด 11 หลัก ซึ่ง 6 หลักแรกจะเป็นเลขที่กำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) และได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลก(WTO) เพื่อนำไปใช้เป็นสากลในทางการค้า และ 2 หลักถัดมาจะเป็นการแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน (CEPT Code) ส่วนเลข 3 หลักสุดท้ายจะเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ  โดยตัวเลขทั้งหมดนี้นำไปใช้ในระบบสากลและสื่อความหมายของพิกัดที่เรียกว่า พิกัดรหัสสถิติ (Commodity code) ประกอบไปด้วย ตอน ประเภท ประเภทย่อย และรหัสสถิติ

ตัวอย่าง 1904.10.9000  มีความหมายดังนี้

1.เลข 4 ตัวแรก(1904) จะเป็นประเภท (Heading No.) 

–  เลข 2 ตัวแรก เป็นเลขลำดับของ “ตอน”

–  เลข 2 ตัวหลัง เป็นเลขลำดับของ “ประเภท”

2.เลข 4 ตัวถัดมา(10.90) จะเป็นประเภทย่อย (Subheading No.) 

–  เลข 2 ตัวแรก เป็นเลข 2 ตัวที่เหลือจากเลขชุด 6 ตัวของพิกัดศุลกากร

–  เลข 2 ตัวหลัง เป็นประเภทย่อยระบบพิกัด

3.เลข 3 ตัวสุดท้าย(000)

       คือ เลขรหัสสถิติ ซึ่งเป็นรหัสสินค้าและรหัสหน่วยสินค้า  โดยตัวเลข 3 ตัวสุดท้ายจะเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ 

 

ความสำคัญของ  HS CODE

1.เพื่อเป็นพื้นฐานในการจำแนกประเภทสินค้าที่สอดคล้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน

2.เพื่อการจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศ

3.เพื่อเป็นฐานในการกำหนดอัตราศุลกากรและภาษีในประเทศ และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในการลดหย่อนภาษี เช่น ฟอร์มต่างๆ

4.เพื่อกำกับและควบคุมปริมาณการนำเข้า-ส่งออก

5.เพื่อกำหนดกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

6.เพื่อกำหนดค่าระวางสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ

7.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และอำนวยความสะดวกทางการค้า

 

วิธีค้นหาพิกัดสินค้า

      สามารถค้นหาพิกัดสินค้าได้โดย  

1.เว็บไซต์กรมศุลกากร ค้นหาพิกัด 

2.หาพิกัดสินค้าผ่าน Mobile Application ของกรมศุลกากร(HS Check)

3.ให้ตัวแทนเคลียร์สินค้าผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ ระบุพิกัดสินค้าในการนำเข้าสินค้าให้

 

 

สรุปแล้ว การมีพิกัดศุลกากรในการเช็คประเภทสินค้าที่เป็นสากลนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะทำให้เข้าใจตรงกันในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีการนำเข้าสินค้าได้อีกด้วย ดังนั้นหากสนใจบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถปรึกษา CPLINTER เราเป็นบริการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร ช่วยคุณทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยค่ะ

 

รายการ WHAT IS
EP.32: HS Code คืออะไร

ผู้ที่ต้องการส่งออก-นำเข้าสินค้าหลายๆคน อาจจะยังไม่รู้จักกับ HS Code ซึ่งแท้จริงแล้วนั้น มีความสำคัญต่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างมาก ซึ่งวันนี้เราทั้งสองคน ขอรับหน้าที่ในการอธิบายถึง HS Code กัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter