CROSS BORDER คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

     สถานการณ์ในปัจจุบัน การที่ต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดโควิด 19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆมากมาย รวมไปถึงผลกระทบต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เช่น การถูกสั่งปิดสนามบินของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ เพื่อลดและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และขนส่งทางเรือที่ต้องใช้ระยะเวลาขนส่งนานกว่าเดิม จึงทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับตัวในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ หรือการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น CPLINTER จึงนำสาระน่ารู้ในการให้บริการขนส่งทางรถระหว่างประเทศ หรือ Cross Border มาเล่าให้ฟังกัน ไปดูกันเลย

 

Cross Border คืออะไร?

     การขนส่งผ่านแดน หรือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถ (Cross Border) คือการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยประเทศผู้ส่งออกได้รับการยินยอม และสามารถเดินทางขนส่งผ่านประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน เพื่อใช้เป็นทางผ่านไปยังประเทศปลายทางได้ โดยไม่มีการเรียกเก็บภาษีใดๆ โดยส่วนมากการขนส่งผ่านแดนจะนิยมทำการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก สำหรับประเทศไทยนั้นมีประเทศข้างเคียงที่นิยมทำการขนส่งผ่านแดน ได้แก่ กัมพูชา,ลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,สิงคโปร์ และจีน ซึ่งจะมีการทำข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่งสินค้า เพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกปฏิบัติตามระเบียบ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันของแต่ละประเทศ

 

Cross Border สำคัญอย่างไร? 

     การขนส่งผ่านแดนมีความสำคัญต่อการส่งออก และนำเข้าสินค้าในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า จากการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศทางอากาศ หรือทางเครื่องบิน เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Cross Border โดยรถบรรทุกแทน สำหรับการจัดส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศข้างเคียง ซึ่งเป็นการขนส่งที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร และมีค่าใช้จ่ายในค่าขนส่งที่ถูกกว่า ทำให้ต้นทุนในการขนส่งลดลง ประหยัดกว่าการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน และรวดเร็วกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือ แต่มีข้อเสียและข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการขนส่งที่ล่าช้ากว่าการขนส่งทางเครื่องบิน และระยะทางที่สามารถขนส่งทางรถได้แค่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น หากต้องการส่งไปประเทศห่างไกลต้องเปลี่ยนยานพาหนะ และไม่คุ้มค่าต่อการขนส่งนั้นเอง

 

     นับว่าการค้าผ่านแดน หรือการขนส่งสินค้าทางรถเข้ามามีบทบาทสำหรับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เราจึงควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม เพราะการขนส่งสินค้าทางรถเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งหากต้องการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศข้างเคียง CPLINTER ยินดีให้บริการส่งออกและนำเข้าสินค้า พร้อมทั้งบริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก หากสนใจสามารถสอบถามซีพีแอลได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยค่ะ

รายการ WHAT IS
EP.34: Cross Border สำคัญอย่างไร

การประกอบธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องอาศัยกระบวนการในการบริหารงานที่ดี การประสานงานที่ดี ความรวดเร็ว และการค้าผ่านแดนหรือ Cross Border ซึ่งจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนฟังคำตอบได้ในคลิปเลย

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter