CPTPP คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

      CPTPP หลายคนอาจจะเคยได้ยินและคุ้นหูกันมาบ้าง ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ที่สมาชิกในกลุ่มจะได้ประโยชน์ร่วมกัน CPLINTER จึงนำสาระน่ารู้ในเรื่องของCPTPP คืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร มาฝาก

        CPTPP หรือข้อตกลงการค้า มีชื่อเต็มว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership  เป็นข้อตกลงการค้าที่ทำร่วมกับในประเทศแถบภาคพื้นแปซิฟิก ที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เดิมใช้ชื่อว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก       ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม  ซึ่งแต่เดิมมีประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย และเพิ่งถอนตัวออกไป ส่งผลให้เงื่อนไขมีความผ่อนปรนมากขึ้น แต่ตลาดการค้ามีขนาดที่เล็กลง    

ข้อดีของการเข้าร่วม CPTPP  

  1. ด้านการส่งออก : เพิ่มโอกาสการส่งออกของไทยไปยังประเทศสมาชิกCPTPP โดยเฉพาแคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งไทยยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วย
  2. ด้านการลงทุน : ดึงดูดการลงทุนของนักลงต่างประเทศที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิก
  3. ด้านแรงงาน และสิ่งแวดล้อม : การปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ CPTPP จะเป็นผลบวกกับไทยในระยะยาว
  4. ด้านอำนาจการต่อรอง : ทำให้ไทยมีอำนาจในการต่อรองในเวทีโลกมากขึ้น
 

ข้อเสียของการเข้าร่วม CPTPP  

  1. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา : เกษตรกรไทยอาจต้องเผชิญกับต้นทุนการเกษตรที่สูงขึ้นจากอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) ที่จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่ได้ลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชนั้นๆ เพราะถ้านำพันธุ์พืชใหม่นี้มาปลูกแล้ว จะไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนเมื่อก่อน ต้องซื้อเมล็ดใหม่เท่านั้น
  2. ด้านธุรกิจบริการ : ประเทศสมาชิกสามารถระบุหมวดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีได้ ส่วนหมวดธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขจะต้องเปิดเสรีต่อนักลงทุนต่างชาติ จึงอาจมีแรงกดดันให้ไทยต้องเปิดตลาดบริการมากขึ้น
  3. ด้านการลงทุน : เปิดโอกาสทางการแข่งขันให้นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น ไทยต้องเตรียมรับมือกับการรุกตลาดของต่างชาติ และนักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้
  โดยสรุปแล้ว การมีข้อตกลงการค้าในการรวมกลุ่มกันของประเทศต่างๆก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ทั้งนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากสามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันทางการค้า ทำให้การนำเข้าส่งออกสินค้าและเศรษฐกิจของประเทศดำเนินต่อไปได้  และหากต้องการนำเข้าส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ CPLINTER เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com

รายการ WHAT IS 
EP.36 : CPTPP คืออะไร

ข้อตกลงในการทำการค้าร่วมกันอย่าง CPTPP ที่ประเทศไทยกำลังตกลงและหารือ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในสมาชิกด้วย ประชาชนอย่างเราจึงควรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ พร้อมรับมือทั้งข้อดีและข้อเสีย 

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter