CPL WHAT IS EP.57: ค่าเงินบาท และการส่งออก-นำเข้าสินค้า

ความผันผวนไม่แน่นอนของค่าเงินบาทในปัจจุบัน เกิดจากความต้องการตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนตามกลไกต่างๆ เกิดการแข็งค่า-อ่อนค่าของสกุลเงิน และย่อมทำให้เกิดทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการต่างๆที่มีความสนใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเราจะมาอธิบายสาระน่ารู้เรื่องค่าเงินต่างๆเหล่านี้กัน

สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter