CPL WHAT IS : EP. 49 ส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปต่างประเทศ

ส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไปต่างประเทศ โดยปกติแล้ว จะต้องขอใบอนุญาตส่งออกจากประเทศไทย ซึ่งจะมีกฎระเบียบอย่างไร มีขั้นตอนแบบไหน และจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ติดตามชมได้ในคลิปเลย

สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter