CPL WHAT IS: EP 1 รู้หรือไม่ โลจิสติกส์คืออะไร

ว่าด้วยเรื่องของ “โลจิสติกส์” ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโลจิสติกส์คือเรื่องที่สำคัญ และเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด โดยที่ใกล้ตัวจนถึงกับไม่จำเป็นต้องส่งของไปต่างประเทศ คลิปนี้ CPLINTER จะมาเล่าให้ทุกคนฟัง  

สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter