เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งของไปต่างประเทศ

ในการส่งของไปต่างประเทศนั้น เอกสารนับเป็นสิ่งสำคัญก่อนจะทำการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเหล่านี้และต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะทำให้การจัดส่งของไปต่างประเทศของคุณติดขัดได้ เรียกได้ว่า เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารพื้นฐานทั่วไปที่คุณควรรู้ไว้

ดังนั้นวันนี้ CPLINTER จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของเอกสารในการส่งของไปต่างประเทศนั้นต้องใช้อะไรกันบ้างไปดูกันเลย

เอกสารที่ใช้ในการส่งของไปต่างประเทศ มีดังนี้

1. Invoice and Packing list

Invoice คือ ใบบัญชีราคาสินค้าหรือใบกำกับสินค้า  เป็นเอกสารที่ผู้ส่งออก (Exporter) หรือผู้ขาย (seller) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าทั้งชื่อที่อยู่ผู้ซื้อ-ผู้ขาย รายการสินค้า ปริมาณและราคาสินค้า เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ จะใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบสินค้าที่จะต้องได้รับและจะต้องใช้ในการส่งของไปต่างประเทศเมื่อมีการผ่านด่านพิธีการศุลกากรเพื่อแสดงหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่

Packing List คือ ใบแจ้งน้ำหนักและบรรจุหีบห่อ  เป็นเอกสารที่ผู้ส่งออก (Exporter) หรือผู้ขาย (seller) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่บอกปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อ น้ำหนักและขนาดของสินค้า ซึ่งใบนี้จะมีรายละเอียดสินค้าเหมือนกับเอกสารInvice แต่จะไม่ระบุราคาสินค้า

 

2. Waybill

ใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งสินค้า ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า เพื่อแสดงว่าได้มีการรับสินค้าเพื่อนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนด โดยใบตราส่งสินค้านั้นจะมีรายละเอียดที่สำคัญต่างๆทั้งชื่อที่อยู่ผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า ผู้รับของ และรายละเอียดรายการของสินค้าต่างๆ

ใบตราส่งสินค้ามีทั้งหมด 3 ชนิดได้แก่

1) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ เรียกว่า Air waybill( AWB )

ใบตราส่งสินค้าที่ออกให้โดยบริษัทหรือตัวแทนที่รับขนส่งสินค้า เป็นสัญญาที่บริษัทรับขนส่งจะส่งสินค้าจากต้นทางและส่งไปยังท่าอากาศยานปลายทางในประเทศที่ตกลงกันเอาไว้ โดยใช้เป็นเอกสารในการขนส่งและเป็นหลักฐานในการรับสินค้า ถ้าหากมีการโอนสิทธิ์ต้องสลักหลังใบตราส่งให้ชัดเจน

2) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ เรียกว่า Bill of Lading

ใบตราส่งสินค้าที่ออกให้โดยบริษัทหรือตัวแทนที่รับขนส่งสินค้า เป็นสัญญาที่บริษัทรับขนส่งจะส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางและขนส่งไปยังท่าเรือปลายทางในประเทศที่ตกลงกันเอาไว้ โดยต้องระบุชื่อผู้ส่งสินค้า เมืองต้นทาง ปลายทางให้ชัดเจนและตรวจสอบให้ถูกต้อง

3) ใบตราส่งสินค้าทางรถ เรียกว่า Truck waybill

ใบตราส่งสินค้าที่ออกให้โดยบริษัทหรือตัวแทนที่รับขนส่งสินค้า เป็นสัญญาที่บริษัทรับขนส่งจะส่งสินค้าจากต้นทางและขนส่งไปยังโกดังหรือประตูหน้าบ้านปลายทางในประเทศที่ตกลงกันเอาไว้

 

3. เอกสารเพิ่มเติม

– Antique Export Licenses เป็นเอกสารใบอนุญาตส่งออกสินค้าจำพวกพระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ  ในการจะส่งออกสินค้าเหล่านี้นั้น จำเป็นต้องขอใบอนุญาตส่งศิลปวัตถุ หรือพระพุทธรูปออกจากประเทศไทย ที่ออกโดยกรมศิลปากร

– Certificate of origin (CO) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับสินค้าที่ทำมาจากผ้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ หรือสินค้าที่มีส่วนประกอบของผ้าต่างๆ หากจะส่งออกไปประเทศแถบโซนยุโรป จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ว่าสินค้าที่ทำจากผ้า มีแหล่งกำเนิดจากที่ไหน ประเทศอะไร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้กับเจ้าหน้าที่

– Fumigation Certificate เป็นเอกสารใบรับรองการรมยาไม้ ใช้สำหรับสินค้าที่ทำมาจากไม้ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้จะต้องได้รับการรมยาไม้ในการป้องกันศัตรูพืช  เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าสินค้าที่ทำจากไม้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ อย่างเช่น การตีลังโปร่ง ลังทึบ ได้ผ่านการรมยาแล้ว  ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร

– Phytosanitary Certificate (PC)  เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับสินค้าพืชหรือผลิตผลจากพืช รวมถึงสมุนไพรต่างๆ โดยในการนำเข้าพืชไปยังประเทศต่างๆ เอกสารนี้จะรับรองว่าพืชพันธุ์ชนิดนี้ได้ปราศจากเชื้อโรค หรือศัตรูพืช ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร

สรุปแล้วในการส่งของไปต่างประเทศ เอกสารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีว่าสินค้าของคุณต้องใช้เอกสารอะไรหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้การส่งของไปต่างประเทศของคุณล่าช้าได้ หากท่านใดสนใจบริการด้านโลจิสติกส์ CPLINTER ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรแบบ Door To Door ทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยค่ะ

รายการ WHAT IS

EP.4 : เอกสารที่สำคัญในการส่งสินค้า

    คิดอยากจะส่งออกหรือนำเข้าสินค้า เรื่องของเอกสารที่สำคัญต้องพร้อม ซึ่งเอกสารพื้นฐานที่สำคัญ และใช้เป็นหลักฐานต่างๆจะมีอะไรบ้าง คลิปนี้ CPLINTER จะมาสรุปใจความเรื่องเอกสารให้ฟังกัน

EP.13 : สินค้าแบบนี้เอกสารแบบไหน

     การส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากการแพ็คสินค้าแล้ว อีกเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน ได้แก่เรื่องของเอกสาร ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดย่อมมีกฎและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน สินค้าแบบไหนต้องใช้กับเอกสารอะไรบ้าง ติดตามได้ในคลิปเลย

สนใจส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter