เครื่องหมายมอก.คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานสินค้าเป็นหลักในการเลือกซื้อสินค้า เพราะมักคิดว่าสินค้าเหล่านั้นมีเครื่องหมายมอก. แต่ในความเป็นจริงสินค้าบางชนิดก็ไม่ได้มีเครื่องหมายมอก.บอกชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัย เพราะหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดอันตรายได้ 

CPLINTER จึงพามาทำความรู้จักว่าเครื่องหมายมอก.คืออะไร มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร ไปดูกันเลย  

เครื่องหมายมอก. คืออะไร

       เครื่องหมายมอก.ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 รายการ ที่ครอบคลุมสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น        ข้อกำหนดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้น ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้นจะต้องระบุอยู่บนตัวสินค้ามอก. ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ 1)โลโก้มอก. 2)ลำดับที่ในการออกเลขมอก. 3)ปี พ.ศ. ที่ออกเลข  

เครื่องหมายมอก. มีความสำคัญอย่างไร

      เครื่องหมายมอก.มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายมอก. มีประโยชน์ต่อผู้ผลิต

 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 2. ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 3. ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เนื่องจาก มอก.ได้กำหนดเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 4. สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากต้นทุนลดลง 
 5. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้าต้องได้รับเครื่องหมายมอก.

เครื่องหมายมอก. มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 1. เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
 2. สร้างความปลอดภัยในการใช้งาน
 3. หากสินค้าชำรุด สามารถหาอะไหล่ซ่อมได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้

เครื่องหมายมอก. มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

 1. เป็นสื่อกลางบรรทัดฐานทางการค้า ทําให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกัน
 2. ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย
 3. ประหยัดการใช้ทรัพยากร ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
 5. ป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจําหน่ายในประเทศ
 6. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
  สรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายมอก.นั้นมีความสำคัญต่อสินค้ามากมาย หากสินค้าของเรามีมอก.ที่เป็นมาตรฐานของสินค้าก็ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นมีคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย ซึ่งในการจะนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปนั้น การที่สินค้าของเรามีมาตรฐานก็ทำให้การขนส่งสินค้าเป็นเรื่องง่าย และหากต้องการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ CPLINTER เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com

รายการ WHAT IS

EP.43 : เครื่องหมายมอก.

        เครื่องหมาย มอก. หรือ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เครื่องหมายแสดงมาตรฐานของสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นมีคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งเราอาจพบเห็นกันบ่อยๆบนสินค้าต่างๆ แต่อาจยังไม่ทราบรายละเอียดต่างๆมากนัก วันนี้ซีพีแอลจะมาอธิบายสาระน่ารู้เรื่องนี้ให้ฟังกัน

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter