ทำความรู้จักกับห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain

     การผลิตสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าสินค้าจะเป็นอะไรก็ตาม หลายๆองค์กรมักจะใส่ใจ และให้ความสำคัญกับระบบการทำงาน เพราะหากไม่มีระบบบริหารจัดการงานที่ดี อาจทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆตามมา ซึ่ง Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทาน เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง สำหรับบริหารการผลิตสินค้าหรือบริการ ให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้ซีพีแอลจะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานมาฝากกัน  

Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) คืออะไร

     กระบวนการบริหารการผลิต เพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต  การจัดเก็บรวบรวมสินค้า ไปจนถึงกระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังมือของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีรูปแบบและการจัดการที่แยกย่อยออกไป เป็นไปตามสินค้า หรือ Supply ที่กำลังผลิตนั่นเอง  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน)

     Supply Chain มีมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามมักจะมีการเอ่ยถึง 5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
  • Suppliers: ผู้สนับสนุนด้านวัตถุดิบ  
  • Manufacturers: ผู้ผลิต
  • Wholesalers: ผู้กระจายสินค้า         
  • Retailers: ผู้ค้าปลีก           
  • Customer: ผู้บริโภค
 

องค์ประกอบของ Supply Chain

1. Upstream Supply Chain

     ห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิต คือกิจกรรมก่อนการผลิตสินค้า ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบและรวบรวมวัตถุดิบ การประสานงานกับซัพพลายเออร์ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น  จัดซื้อ การตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิต

2. Internal Supply Chain

     ห่วงโซ่อุปทานภายในการผลิต คือกิจกรรมระหว่างการผลิต หรือขั้นตอนของการผลิตสินค้าเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั่นเอง ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบเบื้องต้น การประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

3. Downstream Supply Chain

     ห่วงโซ่อุปทานในการจัดส่งสินค้า คือ กิจกรรมหลังการผลิต หรือการขนส่ง และจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย ครอบคลุมไปถึงด้านการแพ็คของ ตรวจสอบสินค้า เป็นต้น        สรุปแล้ว Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) เป็นระบบที่จะทำให้กระบวนการการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีจัดการงานที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาการทำงานที่ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหากมีสินค้าที่ดี และยังมีผู้ช่วยที่ดี คอยให้คำปรึกษาเรื่องการขนส่งสินค้า ทั้งเรื่องการส่งออก-นำเข้า การบรรจุสินค้า การจัดเตียมเอกสาร และการเดินพิธีการต่างๆ CPLINTER ยินดีเป็นผู้ช่วยของทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามบริการของ CPLINTER ได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter