ซีพีแอลให้บริการส่งเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ไปเยอรมัน ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปเยอรมัน, และคนไทยในเยอรมันที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของไปเยอรมัน คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปเยอรมัน
ทางเครื่องบิน
Door to Door

5 กิโล – 2,950 บาท
10 กิโล – 4,330 บาท
15 กิโล – 5,720 บาท
20 กิโล – 6,540 บาท
25 กิโล – 7,300 บาท
30 กิโล – 8,070 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 5-14 วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปเยอรมัน
ทางเรือ
Door to Door

Hamburg

คิวแรก 58,600 บาท
คิวต่อไปคิวละ 19,000 บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

ระยะเวลาการจัดส่ง 35-45 วัน

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าประเทศเยอรมัน

ราคาค่าจัดส่งไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศเยอรมัน สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่ถึง EUR22 จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากมูลค่าไม่ถึง EUR150 จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าแต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
https://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศเยอรมัน

สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้งที่ส่งไปเพื่อบริโภคเอง บรรจุภัณฑ์สะอาดและได้มาตรฐาน สามารถส่งไปประเทศเยอรมันได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต อาหารบางชนิด หรืออาหารที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย จำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่งโดย เพื่อให้สินค้าสามารถเดินพิธีการศุลกากรเข้าประเทศเยอรมันได้อย่างราบรื่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Postal_consignments_internet_order/Shipments-from-a-non-EU-country/Restrictions/Goods/goods_node.htm

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป ไปเยอรมัน ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็กสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปยังทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า รายการสินค้า 

4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า