ซีพีแอลให้บริการส่งเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ไปฮ่องกง ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปฮ่องกง, และคนไทยในฮ่องกงที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของไปฮ่องกง คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปฮ่องกง
ทางเครื่องบิน
Door to Door

5 กิโล – 1,800 บาท
10 กิโล – 2,440 บาท
15 กิโล – 3,410 บาท
20 กิโล – 3,920 บาท
25 กิโล – 4,480 บาท
30 กิโล – 5,050 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 3-5  วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปฮ่องกง
ทางเรือ
Door to Door

คิวแรก 30,000 บาท
คิวต่อไปคิวละ 5,000 บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

ระยะเวลาการจัดส่ง 10-15 วัน

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าของฮ่องกง

สินค้าทั่วไปนำเข้าประเทศฮ่องกงได้ไม่เสียภาษีนำเข้า
เนื่องจากฮ่องกงเป็นประเทศที่ปลอดภาษี สามารถศึกษาได้จากข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์นี้
https://www.customs.gov.hk/en/faqs/cargo_clearance/clearance/index.html

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปฮ่องกง

สินค้าทั่วไป ของใช้สำหรับอุปโภค บริโภคเช่น อาหารแห้ง เครื่องสำอาง สามารถนำเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า อาหารบางชนิดจำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าสามารถเดินพิธีการศุลกากรเข้าประเทศฮ่องกงได้อย่างราบรื่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้
https://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_02.html

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป อาหารแห้ง ไปฮ่องกง ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็กสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปยังทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า รายการสินค้า 

4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า