ซีพีแอลให้บริการส่งเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ไปสิงคโปร์ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปสิงคโปร์, และคนไทยในสิงคโปร์ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของไปสิงคโปร์ คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปสิงคโปร์
ทางเครื่องบิน
Door to Door

5 กิโล – 1,990 บาท
10 กิโล – 2,730 บาท
15 กิโล – 3,140 บาท
20 กิโล – 3,530 บาท
25 กิโล – 4,070 บาท
30 กิโล – 4,620 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 2-5 วัน

Component 42 – 1

ส่งของไปสิงคโปร์
ทางรถ
Door to Door

31+ กิโล – 100 บาท/กิโล
50+ กิโล – 95 บาท/กิโล
70+ กิโล – 91 บาท/กิโล
100+ กิโล – 86 บาท/กิโล

ระยะเวลาการจัดส่ง 7-10 วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปสิงคโปร์
ทางเรือ
Door to Door

คิวแรก 25,500 บาท
คิวต่อไปคิวละ 9,000 บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

ระยะเวลาการจัดส่ง 7-14 วัน

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าประเทศสิงค์โปร์

ราคาค่าจัดส่งไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศสิงคโปร์ (Import Goods and Services Tax – GST) 7%
สำหรับสินค้าที่มูลค่ารวมค่าจัดส่งไม่ถึง SGD 400 จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์นี้ https://www.customs.gov.sg/

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศสิงคโปร์

สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้งที่ส่งไปเพื่อบริโภคเอง บรรจุภัณฑ์สะอาดและได้มาตรฐาน สามารถส่งไปประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า  อาหารบางชนิดหรืออาหารที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย จำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่ง  เพื่อให้สินค้าสามารถเดินพิธีการศุลกากรเข้าประเทศสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้

https://www.sfa.gov.sg/

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป อาหารแห้ง ไปสิงคโปร์ ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็กสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปยังทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า รายการสินค้า 

4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า