ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปสวิตเซอร์แลนด์, และคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งของไปสวิตเซอร์แลนด์ คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปสวิตเซอร์แลนด์
ทางเครื่องบิน
Door to Door (DDP Term)

   5 กิโล –  5,100 บาท
10 กิโล –   7,200 บาท
15 กิโล –   10,350 บาท
20 กิโล – 13,800 บาท
25 กิโล – 16,250 บาท
30 กิโล – 18,300 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 5-14 วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปสวิตเซอร์แลนด์
ทางเรือ
Door to Port

Geneva
เริ่มต้น คิวแรก 7,000 บาท
คิวต่อไปคิวละ 3,300 บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

Basel
เริ่มต้น คิวแรก 13,100 บาท
คิวต่อไปคิวละ 9,300 บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

ระยะเวลาเดินเรือ เริ่มต้น 35 – 50 วัน
(ไม่รวมระยะเวลาการเคลียร์สินค้า)

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ราคาค่าจัดส่งไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่ถึง CHF300 จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-individuals/travel-and-purchases–allowances-and-duty-free-limit/importation-into-switzerland.html

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้งที่ส่งไปเพื่อบริโภคเอง บรรจุภัณฑ์สะอาดและได้มาตรฐาน สามารถส่งไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า อาหารบางชนิด หรืออาหารที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย จำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าสามารถเดินพิธีการศุลกากรเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างราบรื่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
https://www.blv.admin.ch/blv/en/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittel-reiseverkehr.html

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป อาหารแห้ง ไปสวิตเซอร์แลนด์ ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เราให้บริการขนส่งไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือและทางรถจากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า
4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า

บริการของซีพีแอล

ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ขนย้ายบ้านระหว่างประเทศ
จัดทำเอกสารและเดินพิธีการศุลกากร ขาเข้าและขาออก
บรรจุสินค้าและคลังสินค้า