ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปฝรั่งเศส ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปฝรั่งเศส, และคนไทยในฝรั่งเศสที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของไปฝรั่งเศส คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปฝรั่งเศส
ทางเครื่องบิน
Door to Door (DDP Term)

  5 กิโล –   3,000 บาท
10 กิโล –   5,600 บาท
15 กิโล –   7,650 บาท
20 กิโล –  10,200 บาท
25 กิโล – 11,250 บาท
30 กิโล – 12,600 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 5-14 วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปฝรั่งเศส
ทางเรือ
Door to Port

Le Havre
เริ่มต้น คิวแรก 7,000 บาท
คิวต่อไปคิวละ 3,300 บาท

Fos
เริ่มต้น คิวแรก 10,300 บาท
คิวต่อไปคิวละ 6,600 บาท

Lyon
เริ่มต้น คิวแรก 11,700 บาท
คิวต่อไปคิวละ 7,900 บาท

Paris
เริ่มต้น คิวแรก 9,900 บาท
คิวต่อไปคิวละ 6,100 บาท

ระยะเวลาเดินเรือ เริ่มต้น 35-40 วัน
(ไม่รวมระยะเวลาการเคลียร์สินค้า)

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าประเทศฝรั่งเศส

ราคาค่าจัดส่งไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศฝรั่งเศส สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่ถึง EUR22 จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากมูลค่าไม่ถึง EUR150 จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าแต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/nos-supports-dinformation/english-content

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศฝรั่งเศส

สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้งที่ส่งไปเพื่อบริโภคเอง บรรจุภัณฑ์สะอาดและได้มาตรฐาน สามารถส่งไปประเทศฝรั่งเศสได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต อาหารบางชนิด หรืออาหารที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย จำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าสามารถเดินพิธีการศุลกากรเข้าประเทศฝรั่งเศสได้อย่างราบรื่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้ง ไปฝรั่งเศส ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เราให้บริการขนส่งไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือและทางรถจากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า
4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า