ซีพีแอลให้บริการส่งเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ไปบาห์เรน ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปบาห์เรน, และคนไทยในบาห์เรนที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของไปบาห์เรน คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปบาห์เรน
ทางเครื่องบิน
Door to Door

5 กิโล – 4,000 บาท
10 กิโล – 5,820 บาท
15 กิโล – 6,810 บาท
20 กิโล – 7,710 บาท
25 กิโล – 8,490 บาท
30 กิโล – 9,260 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 7-14 วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปบาห์เรน
ทางเรือ
Door to Door

คิวแรก 39,000 บาท
คิวต่อไปคิวละ 14,200 บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

ระยะเวลาการจัดส่ง 30-40 วัน

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าประเทศบาห์เรน

ราคาค่าจัดส่งไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศบาห์เรน สำหรับสินค้าหรือของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่าไม่ถึง BD250
จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREpOVTFwMFVGUlpiV015TURsT1ZHTTk%253D

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศบาห์เรน

สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้งที่ส่งไปเพื่อบริโภคเอง และไม่ขัดกับหลักศาสนา บรรจุภัณฑ์งสะอาดและได้มาตรฐาน สามารถส่งไปประเทศบาห์เรนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า อาหารบางชนิด หรืออาหารที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายจำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่ง

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป ไปบาห์เรน ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็กสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปยังทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า รายการสินค้า 

4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า