ซีพีแอลให้บริการส่งเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ไปญี่ปุ่น ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปญี่ปุ่น, และคนไทยในญี่ปุ่นที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของไปญี่ปุ่น คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปญี่ปุ่น
ทางเครื่องบิน
Door to Door

5 กิโล – 2,360 บาท
10 กิโล – 3,470บาท
15 กิโล – 4,270 บาท
20 กิโล – 5,070 บาท
25 กิโล – 7,575 บาท
30 กิโล – 9,090 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 2-5 วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปญี่ปุ่น
ทางเรือ
Door to Door

Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe

คิวแรก 51,000 บาท
คิวต่อไปคิวละ 14,400 บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

ระยะเวลาการจัดส่ง 15-20 วัน

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

ราคาค่าจัดส่งไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับสินค้าหรือของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่ารวมค่าจัดส่งไม่ถึง
JPY10,000 อาจจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
https://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศญี่ปุ่น

สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้งในปริมาณไม่มากเกินไป ที่ส่งไปเพื่อบริโภคเอง บรรจุภัณฑ์สะอาดและได้มาตรฐาน สามารถนำเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า อาหารบางชนิดหรืออาหารที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย จำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าสามารถเดินพิธีการศุลกากรเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้

https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1.html

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป อาหารแห้ง ไปญี่ปุ่น ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็กสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปยังทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า รายการสินค้า 

4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า