There is nothing to show here!
Slider with alias japan not found.

ซีพีแอลให้บริการ ส่งของไปกาตาร์ ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปกาตาร์, และคนไทยในกาตาร์ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

ซีพีแอลให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด

พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งของไปกาตาร์ คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง
Component 43 – 1

ส่งของไปกาตาร์
ทางเครื่องบิน
Door to Door

5 กิโล – 4,000 บาท
10 กิโล – 5,820 บาท
15 กิโล – 6,810 บาท
20 กิโล – 7,710 บาท
25 กิโล – 8,490 บาท
30 กิโล – 9,260 บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง 5-14 วัน

Component 41 – 1

ส่งของไปกาตาร์
ทางเรือ
Door to Door

Doha

คิวแรก xx บาท
คิวต่อไปคิวละ xx บาท
(สินค้าไม่เกิน 500 กิโล/คิว)

ระยะเวลาการจัดส่ง 40-50 วัน

*เรทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

ภาษีนำเข้าประเทศกาตาร์

ราคาค่าจัดส่งไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศกาตาร์ สำหรับสินค้าหรือของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่าไม่ถึง SAR1,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรขาเข้า สินค้าส่วนมากภาษีอากรขาเข้าอยู่ที่ 5% ของมูลค่าสินค้ารวมกับค่าขนส่งและประกันภัยการขนส่ง (CIF Value) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
https://www.customs.gov.qa/English/PassengersIndividualsPortal/Pages/IndividualsExemption.aspx

ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับการส่งของไปประเทศกาตาร์

สินค้าทั่วไป หรืออาหารแห้งที่ส่งไปเพื่อบริโภคเอง และไม่ขัดกับหลักศาสนา บรรจุภัณฑ์สะอาดและได้มาตรฐาน สามารถส่งไปประเทศกาตาร์ได้ อาหารบางชนิด หรืออาหารที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย จำเป็นต้องขออนุญาตนำเข้าก่อนการจัดส่ง
https://www.customs.gov.qa/English/PassengersIndividualsPortal/Pages/IndividualsImporting.aspx

“ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ สินค้าทั่วไป อาหารแห้ง ไปกาตาร์ ซีพีแอลช่วยได้”

ขั้นตอนการใช้บริการ

STEP
1
กรอกรายละเอียด
การจัดส่ง
 
STEP
2
นัดรับสินค้า
หรือนำสินค้า
เข้าคลังซีพีแอล
STEP
3
รอทางซีพีแอล
แพ็คสินค้า
และเตรียมเอกสาร
STEP
4
ชำระค่าจัดส่ง
 
 
STEP
5
ตรวจสอบ
สถานะสินค้า
 
STEP
6
รอรับสินค้า
ปลายทาง
 

เราให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่เอกสาร พัสดุขนาดเล็กสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ จากประเทศไทยไปยังทุกประเทศทั่วโลก

รบกวนเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

1. ที่อยู่ต้นทาง
2. ที่อยู่ปลายทาง
3. ประเภทสินค้า รายการสินค้า 

4. ขนาดและน้ำหนักสินค้า
5. รูปถ่ายสินค้า

บริการของซีพีแอล

ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ขนย้ายบ้านระหว่างประเทศ
จัดทำเอกสารและเดินพิธีการศุลกากร ขาเข้าและขาออก
บรรจุสินค้าและคลังสินค้า