สรุปขั้นตอนส่งออก เตรียมพร้อมก่อนส่งของไปต่างประเทศ

    สรุปขั้นตอนส่งออก เตรียมพร้อมก่อนส่งของไปต่างประเทศ หลังจากมีสินค้าเตรียมพร้อม แพ็คสินค้าเรียบร้อย ก่อนส่งของไปต่างประเทศ นอกจากการจัดเตรียมสินค้า ให้ พร้อมก่อนการจัดส่งแล้ว อีกหนึ่งสิ่ง ที่ ผู้ส่งออกมือใหม่ควรทราบเพื่อเตรียมพร้อม คือ ศึกษา และ ทำความเข้าใจ การสรุปขั้นตอนส่งออก เตรียมพร้อมก่อนส่งของไปต่างประเทศให้ดีก่อนจัดส่งสินค้า เพื่อ ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการ การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ และ หากมีปัญหา จะได้แก้ไขให้ถูกจุดอีกด้วย ซึ่ง วันนี้ซีพีแอลจะมาสรุป ขั้นตอน การส่งออกสินค้า เตรียมพร้อมก่อนส่งของไปต่างประเทศว่ากว่าพัสดุจะไปถึงปลายทาง ต้อง ผ่านอะไรบ้างมาดูกัน

 

ลำดับ การสรุปขั้นตอนส่งออก เตรียมพร้อมก่อนส่งของไปต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 สินค้าจากต้นทางหรือ สินค้าจากโรงงานผู้ผลิต

     เป็นกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้น กับ สินค้าก่อนจัดส่งไปยังจุดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อจัดเตรียมสินค้า รับสินค้าจากต้นทาง สำหรับ ผู้ส่งออกรายย่อยเพื่อนำสินค้าไปใช้ส่วนตัว หรือ นำไปเป็นของใช้ของฝากต่างๆ หรือกระบวนการผลิตสินค้า การตรวจสอบสินค้า สำหรับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ หรือ โรง งานต่างๆ รวมไปถึง การแพ็คสินค้าก่อนจัดส่งสินค้าต่างๆอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2 การขนส่งสินค้าภายในประเทศต้นทาง

     เป็นกระบวนการขนสินค้าจากลูกค้า โดย ใช้การขนส่งทางรถซึ่งอาจเกิดขึ้น 2 กรณี คือ ขนส่งสินค้าเพื่อนำมารวบรวมก่อนการจัดส่งออกที่คลังสินค้า  หรือ ขนส่งสินค้า เพื่อ ไปถ่ายสินค้ายังท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน โดยไ ม่ผ่านคลังสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก

     ผู้ขายหรือตัวแทนผู้ส่งออกสินค้า จะทำหน้าที่ ในการสำแดงข้อมูลสินค้าต่างๆ เพื่อ ใช้ในการส่งออกสินค้า เพราะสินค้า แต่ละประเภทจะมีข้อกำหนด หรือ เงื่อนไขที่ต้องใช้เอกสารต่างๆ จึงต้อง สำแดงข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งออก กับ เจ้าหน้าที่ศุลกากร

ขั้นตอนที่ 4 ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     เมื่อ จัดการเตรียมเอกสารเพื่อ ดำเนินการส่งออกครบถ้วน และ ได้รับอนุญาตจากศุลกากรแล้วนั้น ก็ จะสามารถขนส่งสินค้าขนส่งระหว่างประเทศได้ทางเครื่องบิน เรือ หรือ รถ โดย สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินค้าได้ตามความเหมาะสมของสินค้า และ ความต้องการในการจัดส่งอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า

     เมื่อ สินค้ามาถึงยังท่าเรือ ท่าอากาศยาน หรือ คลังสินค้าปลายทาง ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าที่ นำเข้ามาว่าตรงตามที่ได้แจ้งไว้ มีการ เสียภาษีถูกต้องและไม่เป็นสินค้าควบคุม หากไม่พบปัญหาใดก็ สามารถขนออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน หรือ คลังสินค้าได้

ขั้นตอนที่ 6 การขนส่งสินค้าออกจากท่า ภายในประเทศปลายทาง

     เป็นกระบวนการขนส่งสินค้าจาก ท่าเรือ ท่าอากาศยาน หรือ คลังสินค้าปลายทาง ไปยังลูกค้า ภายในประเทศปลายทาง หลังจาก มีการตรวจปล่อยจากศุลกากรปลายทางเป็นที่เรียบร้อย รวมถึง หลังจากการทำกิจกรรมต่างๆของ คลังสินค้าปลายทาง เช่น การรีแพ็คสินค้า ชั่งน้ำหนัก วัดไซส์ เพื่อ นำมาคำนวณ และ ชำระค่าขนส่ง ซึ่งกิจกรรมจะขึ้นอยู่ กับ กระบวนการทำงานของแต่ละองค์กร หรือ ข้อกำหนดเงื่อนไขใน การขนส่งที่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อน การขนส่งอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 7 ส่งมอบสินค้าอย่างปลอดภัย

การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าปลายทาง หรือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการส่งออกสินค้า ซึ่งการส่งมอบสินค้าอาจไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้าน หรือ โรงงานปลายทาง เสมอไป ซึ่ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข (Term) ใน การจัดส่งสินค้าที่ ได้มี การตกลงกันไว้ก่อน การจัดส่งอีกด้วย

 

    การ สรุปขั้นตอนส่งออก เตรียมพร้อมก่อนส่งของไปต่างประเทศ หากมีการเตรียมพร้อมให้ดี มีความเข้าใจในขั้นตอนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ย่อมทำให้การดำเนินงานต่างๆ สะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ผู้ส่งออกเข้าใจในขั้นตอนการส่งออกสินค้า เปรียบเสมือนการมองเห็นภาพรวมต่างๆในการขนส่งนั้นๆอีกด้วย ส่วนในเรื่องของการส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถปรึกษา CPLINTER ได้ในทุกเรื่องการขนส่ง ติดต่อสอบถามซีพีแอลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ