รู้จักเครื่องหมายมอก. ก่อนส่งออกไปต่างประเทศกันเถอะ

         เครื่องหมายมอก. เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่กำหนดขึ้นไว้เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมักจะหลงลืม หรือไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรหันมาให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมีอยู่รอบตัวเรานั่นเอง โดยถ้าหากผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อนั้นไม่มีมาตรฐานก็อาจส่งผลอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือต่อร่างกายได้ ดังนั้นCPLINTER จะมาให้สาระน่ารู้ว่าทำไมเครื่องหมายมอก.ถึงมีความสำคัญและสินค้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นจัดเป็นกี่ประเภทที่ควรรู้

          เครื่องหมายมอก. หรือ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสมอ.แล้ว ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ และมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค อีกทั้งคุณภาพสมเหตุสมผลกับราคา   

เครื่องหมายมอก.แบ่งเป็น  5  ประเภท 

เครื่องหมายมอก.ประเภทที่ 1 เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 

        เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานโดยสมอ. ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นมีความปลอดภัยและได้ผ่านการตรวจสอบโดยมาตรฐานของสมอ. เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

เครื่องหมายมอก.ประเภทที่ 2 เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 

         เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม โดยกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น ผงซักฟอก, ท่อพีวีซี, ของเล่นเด็ก เป็นต้น  

เครื่องหมายมอก.ประเภทที่ 3 เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย 

       เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเครื่องหมายประเภทนี้มีทั้งแบบบังคับให้ทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และไม่บังคับ เช่น เตารีด, โทรทัศน์, พัดลม เป็นต้น  

เครื่องหมายมอก.ประเภทที่ 4  เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 

        เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ ซึ่งเครื่องหมายประเภทนี้มีทั้งแบบบังคับให้ทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และไม่บังคับ เช่น เครื่องซักผ้าที่ประหยัดน้ำ เป็นต้น   

เครื่องหมายมอก.ประเภทที่ 5 เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

        เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรือใช้พร้อมกันได้และไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเครื่องหมายประเภทนี้มีทั้งแบบบังคับให้ทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และไม่บังคับได้แก่ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์, เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น   โดยสรุปแล้ว การที่เราให้ความสำคัญในเครื่องหมายมอก.จะทำให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะเลือกซื้อ หรือใช้งานอยู่แล้วนั้นมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยต่อเราและต่อทรัพย์สินนั่นเอง หากท่านใดสนใจบริการด้านโลจิสติกส์ CPLINTER ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรแบบ Door To Door ทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยค่ะ

รายการ WHAT IS
EP. 35 : เครื่องหมายมอก. มีกี่ประเภท

     สินค้าบางประเภทจะมีเครื่องหมายมอก. กำกับไว้ เพื่อรองรับว่าสินค้านั้นได้รับมาตรฐานในการผลิต ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังบางประเทศ ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า ควรที่จะศึกษาไว้ สามารถติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับประเภทของเครื่องหมายมอก. ได้ในคลิปเลย

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter