มาทำความรู้จักกับ Shipping Marks กันเถอะ

         ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น เพื่อให้กระบวนการขนส่งจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างราบรื่น และป้องกันการผิดพลาด รวมไปถึงความปลอดภัยของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่ง แต่ละบรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อของสินค้าจึงจำเป็นต้องทำShipping Marks หรือเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อให้ถูกต้องและครบถ้วน CPLINTER จึงนำข้อมูลสาระน่ารู้ในเรื่องของ Shipping Marks คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการขนส่งสินค้ามาฝาก 

 

Shipping Marks คืออะไร

            Shipping Marks (เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ) คือ ข้อความ สัญลักษณ์ หรือตัวเลข ที่ระบุไว้บนแต่ละหีบห่อของสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นเป็นของตรงตามใบตราส่งสินค้าที่มีข้อความถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งเพื่อให้ขั้นตอนการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง ซึ่งเป็นการทำให้ทั้งสองฝ่ายระหว่างต้นทางและปลายทางเข้าใจกันง่ายขึ้น  และต้องนำไประบุไว้ในเอกสารนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น commercial invoice, packing list และ AWB หรือB/L

            ซึ่ง Shipping Mark ได้มีข้อกำหนดใน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 211 ว่า “ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกผู้ใด ไม่มีเครื่องหมายหรือเลขหมายกำกับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท”

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Shipping Marks

กรณีเป็นสินค้าทั่วไป  ต้องสำแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะต้องตรงกับใบตราส่งสินค้า

1) ถ้าเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นข้อความ ให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง และหากมีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้

2) ถ้าเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ จะไม่สามารถบันทึกข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า “PICTURE”

3) ถ้าเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นรูปภาพ ให้ระบุคำว่า “PICTURE”

 

กรณีเป็นสินค้าผ่อนผัน ไม่ต้องสำแดง Shipping Marks แต่ให้ระบุในใบขนสินค้าขาเข้าว่า “ NO SHIPPING MARK ”

1) หีบห่อของใช้ส่วนตัว ประเภทที่ 5 เช่น เสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า

2) หีบห่อของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามสัญญานานาประเทศ

3) ของที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ เช่น รถยนต์ ยางรถยนต์ รางรถไฟ โลหะแท่ง กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นม้วน

4) ของเหลวในขวดใหญ่และมีวัตถุถักหุ้มขวด เช่น น้ำกรด

5) ของที่มาเป็นกอง เช่น ถ่านหิน

6) ของที่บรรจุหีบห่อเดียว

7) ของที่บรรจุในหีบห่อที่ได้มาตรฐาน เช่น ลังไม้ หรือลังกระดาษที่มีขนาดกว้างยาวเท่ากัน ของที่บรรจุมีจำนวนเท่ากัน เช่น นมสด สุรา เบียร์ อาหารปนแป้ง วิทยุ

8) ของที่มาเป็นถังเหล็กหรือถังไฟเบอร์ ที่มีขนาด น้ำหนัก และจำนวน เช่น จุกขวด น้ำยาดับกลิ่น น้ำมันเครื่อง สีทา

9) ของที่บรรจุมาในถุงกระดาษหรือกระสอบ ที่มีขนาด น้ำหนัก และจำนวนของที่บรรจุเท่ากัน เช่น ปุ๋ย แอมโมเนีย แป้ ง ข้าวสาลี หิน กากเพชร น้ำตาล

10) ของที่บรรจุมาในหีบโปร่ง เช่น เครื่องยนต์

 

ข้อความที่ควรระบุใน Shipping Marks

1) ชื่อผู้ส่งออก เช่น ABC CO., LTD.

2) ยี่ห้อสินค้า เช่น Brand…

3) รายละเอียดสินค้า เช่น Machine for Motorcycle, PP mat

4) ชนิด ขนาด น้ำหนัก เช่น Carton , Pallet , Weight

** ให้ระบุลำดับหีบห่อและจำนวนหีบห่อทั้งหมดให้ชัดเจน เช่น กล่องที่ 1-10 เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการตรวจนับสินค้า

5) ประเทศผู้ผลิต เช่น Made in Thailand 

 

ข้อควรระวังของการทำ Shipping mark

1) ห้ามเขียนด้วยลายมือลงในShipping Marks ควรพิมพ์ใส่กระดาษสีขาวหรือสติกเกอร์ แล้วแปะไว้ข้างใดข้างหนึ่งของบรรจุภัณฑ์สินค้า

2) ควรระบุประเทศต้นทางทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการสั่งปล่อยสินค้า และในกรณีที่สินค้ามีการขอลดหน่อยภาษี เช่น From A, From E

3) ควรใส่เครื่องหมายสากลหน้ากล่อง เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้า

 

สรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าการทำShipping Marks หรือการทำเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพราะถ้าหากสินค้าของเราเกิดความเสียหาย หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องก็สามารถใช้เอกสารหรือใบแปะหน้าบรรจุภัณฑ์นี้ร้องขอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยให้การขนส่งสินค้าเกิดความสะดวก รวดเร็วอีกด้วย ดังนั้นหากสนใจบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถปรึกษา CPLINTER เราเป็นบริการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร ช่วยคุณทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยค่ะ

รายการ WHAT IS
EP.33: Shipping Marks

ทุกคนควรทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับ Shipping Marks เครื่องหมายสำหรับแปะหน้ากล่องพัสดุทุกๆใบ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและไม่ควรมองข้าม เพราะอาจจะทำให้พัสดุของใครหลายๆคน ไม่สามารถส่งออก หรือนำเข้าไปต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งวันนี้เรา 2 คน จะมาอธิบายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ Shipping Marks กัน

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter