ทำความรู้จักประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 5PL กันเถอะ

5PL

     ในปัจจุบันการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ หรือกระบวกการทำงานตั้งแต่สั่งซื้อสินค้า รับสินค้า ตรวจเช็คสินค้า บรรจุสินค้า รวบรวมและคลังสินค้า ส่งออกสินค้า จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทางอย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด จะต้องอาศัยการทำงานของทุกๆส่วน ซึ่ง“ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Parties Logistics)”นั้นมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งซีพีแอลจะมาแบ่งปันสาระน่ารู้เกี่ยวกับ 5PL กัน

 

     Parties Logistics หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จริงๆแล้วนั้นสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน จะเป็นสิ่งแยกความแตกต่าง ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 5PL

1PL (First Party Logistics) 

     หมายถึงองค์กรหรือธุรกิจผู้ทำกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้จัดเก็บสินค้า และทำการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ต้องพึ่งพาการทำงานโลจิสติกส์ของผู้อื่น โดยองค์กรที่สามารถทำเช่นนี้ได้ จะต้องมีระบบการจัดการในการทำธุรกิจที่ดีและแข็งแรงมากพออีกด้วย

2PL (Second Party Logistics)

     หมายถึงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน หากอธิบายในงานด้านการขนส่ง นั่นคือผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าเพียงอย่างเดียวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ผู้ให้บริการขนส่งทางเครื่องบิน ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือ ผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุก อย่างที่เราเห็นบริษัทขนส่งทางเครื่องบินกันบ่อยๆ คือ FedEx DHL UPS เป็นต้น โดยมีหน้าที่ทำการขนส่งสินค้าจากจุดต้นทางไปยังปลายทางหรือจุดกระจายสินค้า เพราะในปัจจุบันแล้วการทำกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยตนเอง(1PL) ตลอดกระบวนการนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จึงนิยมใช้บริการขนส่งกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะกัน

3PL (Third Party Logistics)

     หมายถึง ผู้ที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะด้าน(2PL) ในการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น บริการด้านการขนส่ง บริการด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้า บริการด้านการเงิน เป็นต้น โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง(2PL) หลายๆเจ้า และรับช่วงต่อในแต่ละรูปแบบ ซึ่งหากอธิบายในงานขนส่ง ได้แก่ Shipping หรือ Freight Forwarder ต่างๆ ที่ช่วยดูแลให้การขนส่งสินค้าทั้งการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการดูแลเรื่องเอกสาร และเดินพิธีการศุลกากร ให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

4PL (Fourth Party Logistics)

     หมายถึง ผู้ให้บริการปรึกษาแนวทางการเลือกใช้โลจิสติกส์ต่างๆ อธิบายง่ายๆคือ ผู้ช่วยลูกค้าเลือกตัวแทนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PL) นั้นเอง โดยมีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อีกด้วย

5PL (Fifth Party Logistics)

     หมายถึง ผู้ให้บริการ e-Business Market โดยจะเป็นผู้จัดหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLหรือ4PL) และช่วยบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce ซึ่งจะช่วยให้ระบบเกิดความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงสุด นำไปสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจร

 

     จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาที่ก้าวไกลมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งล้วนต้องอาศัยผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (5PL) ช่วยให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์เป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งหากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่เข้ามาศึกษา และต้องการผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ดี มีบริการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter